fbpx
Home » อุโบสถ วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี
ชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม

อุโบสถ วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

รูปแบบศิลปะ

– พระอุโบสถแบบเอวขันธ์(ท้องสำเภาเรือโค้ง)ขนาด 7 ห้อง ฐานสิงห์แอ่นโค้ง ตัวอาคารใช้ผนังในการรองรับน้ำหนัก ซุ้มหน้าต่าง ประตู และหน้าบันมีการประดับด้วยเครื่องถ้วยจีน ซึ่งเป็นพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 ภายในมีจิตรกรรมบนผนังทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย
1.ผนังด้านข้าง ช่องระหว่างหน้าต่างเป็นเรื่องทศชาติชาดก ด้านบนเป็นภาพเทพพนม 3 แถว ด้านบนสุดเป็นคนธรรพ์นักสิทธิ์วิทยาธร
2.สกัดหน้า คือด้านตรงข้ามพระพุทธรูปประธาน เป็นภาพวาดตอนมารผจญ มีลายดอกไม้ร่วงซึ่งเป็นพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 ในภาพมีการวาดชาวต่างชาติและการใช้เส้นฮ่อในการแบ่งช่วงของภาพ
3.สกัดหลัง คือส่วนที่อยู่ด้านหลังของพระประธาน เป็นเรื่องเกี่ยวกับจักรวาลวิทยา (ไตรภูมิ)
โดยมีเทคนิคสำคัญของภาพจิตรกรรมแห่งนี้ คือการใช้ส่วนของอาคารเป็นตัวแบ่งตอน ใช้เส้นสินเธาว์ในการแบ่งเรื่องในแต่ละตอน และมีวาดวัตถุในระยะของมุมมองที่ต่างกัน (perspective) อย่างง่ายประกอบกับทิวทัศน์ทั่วไป ซึ่งเป็นลักษณะศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 ส่วนในเรื่องการใช้สีจะเน้นสีแดงเป็นพิเศษ ร่วมกับสีอื่นๆ ทั้งโทนร้อนและเย็น

ประติมานวิทยา

Related posts

อุโบสถหลังที่สอง วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin

หน้าบันศาลาการเปรียญ ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

admin

จิตรกรรมชาดก ตอนสุวรรณสามชาดก วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin

วัดหลวงพรหมาวาส ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

admin

จิตรกรรมพุทธประวัติ ตอน เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ บริเวณผนังแปทิศใต้และสกัดหลังของอุโบสถ วัดต้นสนเณรสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin

จิตรกรรมชาดก ตอนมโหสถชาดก วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!