fbpx
Home » พระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา
พระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส ภาคใต้ สงขลา

พระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

รูปแบบศิลปะ
พระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส ด้านนอกมีการทำระเบียงทางเดินล้อมรอบโดยมีการทำเสาพาไลรอง
รับชั้นหลังคาที่แตกต่างไปจากงานช่างแบบประเพณีในอดีต คือ มีลักษณะเป็นกรอบซุ้มวงโค้งตามแบบตะวันตก หน้าบันทั้งสองด้านตกแต่งด้วยปูนปั้นทาสีทองรูปใบโพธิ์ 3 ใบ มัดด้วยริบบิ้น ตั้งอยู่บนพานแว่นฟ้า คงเป็นการออกแบบให้สอดคล้องกับชื่อของวัด และมีกรอบรูปสี่เหลี่ยมมีข้อความว่า “ปฏิสังขรณ์เมื่อ” ส่วนอีกด้านหนึ่งระบุว่า “พระพุทธศักราช ๒๔๖๑” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาก่อนปี พ.ศ.2461 ต่อมาพระอุโบสถจึงได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งอาคารในปีดังกล่าว ป้านลมเป็นงานปูนปั้นเช่นกัน มีลักษณะเรียบ ปลายกรอบทำเป็นลายกระหนก ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมในช่วงพุทธศตวรรษที่ 25 เป็นต้นมา

ประติมานวิทยา/ประวัติ
จากประวัติการสร้างวัด กล่าวว่า บริเวณที่ตั้งวัดนี้ เรียกว่า สถานที่ค้าโภค์ หมายถึง ตลาดนัด นามว่า “วัดโภค์” ต่อมาเพี้ยนเป็น “วัดโพธิ์” ถึงสมัยของพระครูสังฆโศภน เป็นเจ้าอาวาส ได้เปลี่ยนเป็นวัดโพธิ์ปฐมาวาส”
ในพงศาสวดารเมืองสงขลา ได้กล่าว วัดแห่งนี้เดิมชื่อว่า “วัดโพ” เป็นวัดที่เจ้าเมืองสงขลาได้เป็นผู้สร้างในบางส่วนและปฏิสังขรณ์สืบต่อกันมา นับตั้งแต่พระยาศรีสมบัติจางวาง (บุญชิ้น ณ สงขลา) เป็นผู้มาสร้างพระอุโบสถและโรงธรรม ราวสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ต่อมาในปี พ.ศ.2402 (จ.ศ.1221) รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์ ณ สงขลา) ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา บุตรของพระยาศรีสมบัติจางวาง (บุญชิ้น ณ สงขลา) ได้มาบูรณปฏิสังขรณ์สิ้นเงินไป 361 เหรียญ ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ราวปี พ.ศ.2461 ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่เป็นครั้งที่ 2 ตามที่ระบุไว้บนหน้าบันของพระอุโบสถ
พระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมวาส ตำบลบ่อยาง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 102 ตอนที่ 180 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2528

Related posts

อุโบสถวัดจำปา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

อุโบสถ วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

เจดีย์รายวัดวังฐานเขียง 1 ฐาน อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปประทับยืน จากวัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนสวยวิมุตสุข สัปดาห์ที่ 2 (อนิมิสเจดีย์) วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

พระพิมพ์ดินดิบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!