fbpx
Home » พระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา
พระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส ภาคใต้ สงขลา

พระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

รูปแบบศิลปะ
พระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส ด้านนอกมีการทำระเบียงทางเดินล้อมรอบโดยมีการทำเสาพาไลรอง
รับชั้นหลังคาที่แตกต่างไปจากงานช่างแบบประเพณีในอดีต คือ มีลักษณะเป็นกรอบซุ้มวงโค้งตามแบบตะวันตก หน้าบันทั้งสองด้านตกแต่งด้วยปูนปั้นทาสีทองรูปใบโพธิ์ 3 ใบ มัดด้วยริบบิ้น ตั้งอยู่บนพานแว่นฟ้า คงเป็นการออกแบบให้สอดคล้องกับชื่อของวัด และมีกรอบรูปสี่เหลี่ยมมีข้อความว่า “ปฏิสังขรณ์เมื่อ” ส่วนอีกด้านหนึ่งระบุว่า “พระพุทธศักราช ๒๔๖๑” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาก่อนปี พ.ศ.2461 ต่อมาพระอุโบสถจึงได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งอาคารในปีดังกล่าว ป้านลมเป็นงานปูนปั้นเช่นกัน มีลักษณะเรียบ ปลายกรอบทำเป็นลายกระหนก ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมในช่วงพุทธศตวรรษที่ 25 เป็นต้นมา

ประติมานวิทยา/ประวัติ
จากประวัติการสร้างวัด กล่าวว่า บริเวณที่ตั้งวัดนี้ เรียกว่า สถานที่ค้าโภค์ หมายถึง ตลาดนัด นามว่า “วัดโภค์” ต่อมาเพี้ยนเป็น “วัดโพธิ์” ถึงสมัยของพระครูสังฆโศภน เป็นเจ้าอาวาส ได้เปลี่ยนเป็นวัดโพธิ์ปฐมาวาส”
ในพงศาสวดารเมืองสงขลา ได้กล่าว วัดแห่งนี้เดิมชื่อว่า “วัดโพ” เป็นวัดที่เจ้าเมืองสงขลาได้เป็นผู้สร้างในบางส่วนและปฏิสังขรณ์สืบต่อกันมา นับตั้งแต่พระยาศรีสมบัติจางวาง (บุญชิ้น ณ สงขลา) เป็นผู้มาสร้างพระอุโบสถและโรงธรรม ราวสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ต่อมาในปี พ.ศ.2402 (จ.ศ.1221) รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์ ณ สงขลา) ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา บุตรของพระยาศรีสมบัติจางวาง (บุญชิ้น ณ สงขลา) ได้มาบูรณปฏิสังขรณ์สิ้นเงินไป 361 เหรียญ ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ราวปี พ.ศ.2461 ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่เป็นครั้งที่ 2 ตามที่ระบุไว้บนหน้าบันของพระอุโบสถ
พระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมวาส ตำบลบ่อยาง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 102 ตอนที่ 180 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2528

Related posts

บ่อเก๋ง จ.สงขลา

Scaasa Researcher

อุโบสถ วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอน พระพุทธเจ้าโปรดชฎิลสามพี่น้อง วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

ซากชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมหิน วัดโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระวิษณุ 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Scaasa Researcher

โบราณสถานหมายเลข 7 เขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย)จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X