fbpx
Home » พระพุทธรูปประธานประจำวัดสามแก้ว ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร
ชุมพร พระพุทธรูปประธานประจำวัดสามแก้ว ภาคใต้

พระพุทธรูปประธานประจำวัดสามแก้ว ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร

รูปแบบศิลปะ
เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ กระทำปางมารวิชัย อุษณีษะเปลวเพลิง พระพักตร์กลม พระเนตรเหลือบต่ำ ทรงจีวรห่มเฉียง ปรากฏชายตจีวรปลายเขี้ยวตะขาบยาวตรงพระนาภี แสดงอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์

ประติมานวิทยา
พระพุทธรูป เป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเกิดขึ้นครั้งแรกในภาคเหนือของอินเดียราวพุทธศตวรรษที่ 3-6 โดยได้รับอิทธิพลจากการสร้างรูปเคารพของชาวกรีกบริเวณรัฐคันธาระ ก่อนจะแพร่หลายไปทั่วในทุกประเทศที่นับถือพุทธศาสนา โดยแต่ละภูมิภาคล้วนมีการสร้างลักษณะของพระพุทธรูปที่มีความแตกต่างกันออกไป สำหรับปางมาริชัยในพระพุทธรูปนั้น แสดงถึงเหตุการณ์ในพุทธประวัติตอนมารผจญ

Related posts

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนปราบช้างนาฬาคีรี วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

ท้าววิรูปักษ์ อุโบสถวัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนแรกนาขวัญ วัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

สถูปดินเผาจำลอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Scaasa Researcher

เก๋งจีน หรือตึกเจ้าตาก วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

ภาพขบวนแห่เจ้าเซ็น วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!