fbpx
Home » อุโบสถวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง
พัทลุง ภาคใต้ อุโบสถวัดวิหารเบิก

อุโบสถวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง

รูปแบบศิลปะ
เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาทรงจั่วและพาไล มีแนวเสารองรับพาไลโดยรอบ ยอดเสาทุกต้นมีการปั้นเป็นรูปบัวแวงยาว หน้าต่างประตูประดับลวดลายปูนปั้นพรรณพฤกษา

ประติมานวิทยา
อุโบสถ เป็นอาคารที่สำคัญภายในวัดเนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรม ซึ่งแต่เดิมในการทำสังฆกรรมของ พระภิกษุสงฆ์จะ ใช้เพียงพื้นที่โล่ง ๆ ที่กำหนดขอบเขตพื้นที่สังฆกรรมโดยการกำหนดตำแหน่ง “สีมา” เท่านั้น

Related posts

เจดีย์ประธาน วัดเขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

พระประธานในอุโบสถ วัดท้าวโคตร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปประธานประจำวัดสามแก้ว ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

เจดีย์ราย วัดพระบรมธาตุสวี ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนแสดงโอวาทปาติโมกข์ วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

ประตูทางเข้าอุโบสถวัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!