fbpx
Home » เสมารอบอุโบสถวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง
พัทลุง ภาคใต้ เสมารอบอุโบสถวัดวิหารเบิก

เสมารอบอุโบสถวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง

รูปแบบศิลปะ
เป็นเสมาวางอยู่บนฐานสิงห์ทรงแปดเหลี่ยมสองฐานต่อด้วยบัวคลุ่ม ลักษณะของฐานสิงห์สันนิษฐานได้ถึงความเกี่ยวข้องกับศิลปะอยุธยาตอนกลาง-ปลาย

ประติมานวิทยา
“เสมา” หรือ “สีมา” มีความหมายถึงการรวมตัวหรือชุมนุมของสงฆ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการกำหนดพื้นที่สำหรับประกอบพิธีทางสังฆกรรมทางศาสนา

Related posts

ใบเสมา วัดประเดิม จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

ศาลาฤาษี วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

ประตูทางเข้าวัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

เศียรพระพุทธรูปหินทรายจากวัดแก้ว เศียรพระพุทธรูป สลักจากหินทรายสีแดง จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

เวสสันดรชาดก กัณฑ์สักกบรรพและกัณฑ์มหาราช ในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

วัดสมุหนิมิต จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!