fbpx
Home » เสมารอบอุโบสถวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง
พัทลุง ภาคใต้ เสมารอบอุโบสถวัดวิหารเบิก

เสมารอบอุโบสถวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง

รูปแบบศิลปะ
เป็นเสมาวางอยู่บนฐานสิงห์ทรงแปดเหลี่ยมสองฐานต่อด้วยบัวคลุ่ม ลักษณะของฐานสิงห์สันนิษฐานได้ถึงความเกี่ยวข้องกับศิลปะอยุธยาตอนกลาง-ปลาย

ประติมานวิทยา
“เสมา” หรือ “สีมา” มีความหมายถึงการรวมตัวหรือชุมนุมของสงฆ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการกำหนดพื้นที่สำหรับประกอบพิธีทางสังฆกรรมทางศาสนา

Related posts

กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระพิมพ์อัษฏมหาโพธิสัตว์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน จ.ครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

อุโบสถ วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

เจดีย์รายทรงปราสาทยอดนอกระเบียงคด วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

วิหารโพธิ์พระเดิม วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปภายในพระวิหารหลวง วัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!