fbpx
Home » ซุ้มหน้าต่างอุโบสถวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง
ซุ้มหน้าต่างอุโบสถวัดวิหารเบิก พัทลุง ภาคใต้

ซุ้มหน้าต่างอุโบสถวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง

รูปแบบศิลปะ
เป็นหน้าต่างทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประดับด้วยลวดลายปูนปั้นโดยรอบเป็นลายพรรณพฤกษา ส่วนล่างของหน้าต่างทำเป็นลายปูนปั้นลักษณะคล้ายขาสิงห์ แสดงอิทธิพลและความเกี่ยวข้องกับศิลปะอยุธยาตอนกลาง-ปลาย

ประติมานวิทยา
หน้าต่างสำหรับศาสนสถานมีหน้าที่ให้แสงจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคารเพื่อสร้างความสว่าง โดยมีลักษณะการสร้างและตกแต่งที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่การใช้งาน เช่น หน้าต่างสู่อาคารประธานของวัดอาจมีการประดับตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ในขณะที่หน้าต่างของอาคารอื่นๆที่มิได้เป็นอาคารสำคัญของศาสนาสถานอาจประดับตกแต่งน้อยกว่า เป็นต้น

Related posts

พระพุทธรูปภายในพระวิหารหลวง วัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

สิงโตศิลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คฤหาสน์พระยาสุนทรานุรักษ์) จ.สงขลา

Scaasa Researcher

พระวิษณุสวมหมวกทรงกระบอก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

อุโบสถวัดจำปา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

ฐานรับองค์พระบรมธาตุสวี วัดพระบรมธาตุสวี ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

ธรรมาสน์ไม้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คฤหาสน์พระยาสุนทรานุรักษ์) จ.สงขลา

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!