fbpx
Home » ประตูทางเข้าอุโบสถวัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง
ประตูทางเช้าอุโบสถวัดวัง พัทลุง ภาคใต้

ประตูทางเข้าอุโบสถวัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

รูปแบบศิลปะ
ซุ้มประตูเป็นลวดลายปูนปั้นพรรณพฤกษาในกรอบซุ้มรูปสามเหลี่ยม

ประติมานวิทยา
ประตูสำหรับศาสนสถานมักมีลักษณะการสร้างและตกแต่งที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่การใช้งาน เช่น ประตูทางเข้าสู่อาคารประธานของวัดอาจมีการประดับตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ในขณะที่ประตูทางเข้าสู่อาคารอื่นๆที่มิได้เป็นอาคารสำคัญของศาสนาสถานอาจประดับตกแต่งน้อยกว่า เป็นต้น โดยความหมายของการก้าวผ่านประตูมักเป็นเรื่องของความมงคล

Related posts

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานสิงห์เตี้ยๆ จ.นครศรีธรรมราช 

Scaasa Researcher

พระพิมพ์ดินดิบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Scaasa Researcher

ใบเสมา วัดประเดิม จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

อุโบสถวัดสามแก้ว ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

พระคเณศสำริด พบจากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

วัดประเดิม (วัดสุทธาวาสธาราม) จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!