fbpx
Home » อุโบสถวัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
พัทลุง ภาคใต้ อุโบสถวัดยางงาม

อุโบสถวัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

รูปแบบศิลปะ
เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ฐานเป็นฐานเชียงสูง มีเสารองรับพาไลโดยรอบ 22 ต้น ยอดเสาทุกต้นมีการปั้นเป็นรูปกลีบดอกบัว ประกอบคันทวยจำหลักไม้ลายกนกรูป หลังคาซ้อนกันหนึ่งชั้น

ประติมานวิทยา
อุโบสถ เป็นอาคารที่สำคัญภายในวัดเนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรม ซึ่งแต่เดิมในการทำสังฆกรรมของ พระภิกษุสงฆ์จะ ใช้เพียงพื้นที่โล่ง ๆ ที่กำหนดขอบเขตพื้นที่สังฆกรรมโดยการกำหนดตำแหน่ง “สีมา” เท่านั้น

Related posts

เครื่องถ้วยเบญจรงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

จารึกหุบเขาช่องคอย จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

ใบเสมา อุโบสถวัดอุบล จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอน วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

พระบรมธาตุสวี วัดพระบรมธาตุสวี ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

ใบเสมา วัดประเดิม จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!