fbpx
Home » มณฑป วัดอ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี
ชลบุรี วัดอ่างศิลา

มณฑป วัดอ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี

รูปแบบศิลปะ

– มณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาท เป็นอาคารในผังสี่เหลี่ยมจตุรัส มีการทำโถงทางเดินรอบอาคาร ประตูทางเข้ามี 4 ด้าน ซุ้มประตูตกแต่งปูนปั้นเป็นลวดลายอย่างเทศและมีพานตรงกลางซุ้ม โดยบานประตูแต่ละด้านมีการประดับภาพเล่าเรื่องทั้ง 4 ทิศ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องชาดก

ประติมานวิทยา

Related posts

จิตรกรรมพุทธประวัติ ตอน ยมกปฏิหาริย์ บริเวณผนังแปส่วนระหว่างหน้าต่างภายในอุโบสถ วัดต้นสนเณรสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin

จิตรกรรมพุทธประวัติ ตอน มารผจญ บริเวณสกัดหน้าภายในอุโบสถ วัดต้นสนเณรสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin

จิตรกรรมพุทธประวัติ ตอน ถวายพระเพลิง วัดราษฎร์บำรุง อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin

ศาลาการเปรียญ วัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

admin

จิตรกรรมฝาผนังบริเวณช่องระหว่างหน้าต่าง วัดอ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin

จิตรกรรมทวารบาล บริเวณบานประตูด้านในด้านทิศตะวันออก วัดต้นสนเณรสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!