fbpx
Home » มณฑป วัดอ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี
ชลบุรี วัดอ่างศิลา

มณฑป วัดอ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี

รูปแบบศิลปะ

– มณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาท เป็นอาคารในผังสี่เหลี่ยมจตุรัส มีการทำโถงทางเดินรอบอาคาร ประตูทางเข้ามี 4 ด้าน ซุ้มประตูตกแต่งปูนปั้นเป็นลวดลายอย่างเทศและมีพานตรงกลางซุ้ม โดยบานประตูแต่ละด้านมีการประดับภาพเล่าเรื่องทั้ง 4 ทิศ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องชาดก

ประติมานวิทยา

Related posts

พระที่นั่งมันธาตุโรจน์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

admin

พระพุทธรูปประธานองค์ใหม่ วัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

admin

กลุ่มเจดีย์ราย ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

admin

จิตรกรรมชาดก ตอนมหาชนกชาดก วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin

ซุ้มหน้าต่างของอุโบสถ วัดต้นสนเณรสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin

เจดีย์ราย วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!