fbpx
Home » อุโบสถ วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี
จันทบุรี วัดตะปอนน้อย

อุโบสถ วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี

รูปแบบศิลปะ

อุโบสถวัดตะปอนน้อย เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ารองรับโครงสร้างหลังคาไม้ ขนาด 6 ห้อง ส่วนฐานอาคารรองรับด้วยฐานบัวลูกแก้วอกไก่ 1 ชั้น มีแนวเสาพาไลรองรับหลังคาเฉพาะผนังด้านยาว ส่วนท้ายของอาคารคล้ายกันกับอาคารแบบจันหับ แต่ทำในลักษณะผนังเรียบเป็นห้อง รูปแบบการซ้อนชั้นหลังคา 1 ชั้น 4 ตับ หน้าบันสลักลวดลายพระอินทร์ถือพระขรรค์ทรงช้างเอราวัณ และฉากพระราม พระลักษมณ์ตามหานางสีดาในป่า โดยมีการประดับตกแต่งด้วยเครื่องลำยอง ลักษณะเสาเป็นแบบสี่เหลี่ยมที่มีบัวหัวเสาแบบบัวจงกล ประตูทางเข้าแต่ละด้านทำเป็นแนวกรอบสี่เหลี่ยม และมียอดเป็นซุ้มบรรพแถลง

รูปแบบใบเสมาเดิมของอุโบสถทั้ง 8 ทิศ สลักรูปใบเสมาเดี่ยวขนาดเล็กบนฐานสิงห์ที่ยืดให้สูงขึ้น หรือที่รู้จักกันในนามของ “เสมานั่งแท่น” สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษที่ 22-24

ประติมานวิทยา

 

Related posts

พระพุทธรูป วัดโยธานิมิต จังหวัดจันทบุรี

admin

เจดีย์วัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

จิตรกรรมภาพชาวต่างชาติ อุโบสถ วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี

admin

ปรางค์ วัดพลับ จังหวัดจันทบุรี

admin

จิตรกรรมเรื่องจันทกุมารชาดก อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

admin

อุโบสถ วัดเขตร์นาบุญญาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!