fbpx
Home » ฐานรองรับชิ้นส่วนทางสถาปัตยกรรม ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ชลบุรี วัดโบสถ์

ฐานรองรับชิ้นส่วนทางสถาปัตยกรรม ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

รูปแบบศิลปะ

-สนานโทรณี (แท่นประดิษฐานประติมากรรม) อาจเคยประดิษฐานรูปเคารพหรือประติมากรรมมาก่อน ปัจจุบันไม่มีรูปเคารพเหลืออยู่แล้ว และสภาพค่อนข้างชำรุดเสียหาย

ประติมานวิทยา

Related posts

ซุ้มใบเสมา วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin

ซุ้มหน้าต่างของอุโบสถ วัดต้นสนเณรสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin

จิตรกรรมชาดก ตอนเนมิราชชาดก วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin

พระที่นั่งมันธาตุโรจน์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

admin

จิตรกรรมพุทธประวัติ ตอนนางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส บริเวณผนังแปทิศใต้และสกัดหลังของอุโบสถ วัดต้นสนเณรสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin

พระเจดีย์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!