fbpx
Home » ลายปูนปั้นประดับยอดซุ้มประตูทางเข้าอุโบสถ วัดเมืองกาย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา วัดเมืองกาย

ลายปูนปั้นประดับยอดซุ้มประตูทางเข้าอุโบสถ วัดเมืองกาย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

รูปแบบศิลปะ

ลายปูนปั้นยอดซุ้มประตูทรงบรรพแถลง ประดับกรอบหน้าบันด้วยลายพญานาค และส่วนหน้าบันประดับด้วยครุฑ มีการตกแต่งลายปูนปั้นด้วยการทาสีที่หลากหลาย ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมในงานประดับตกแต่งของอุโบสถในศิลปะลาว

ประติมานวิทยา

Related posts

เจดีย์วัดเตาเหล็ก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธรูปประธาน วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

admin

ป้อมกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา

admin

พระสาวก ภายในอุโบสถวัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

เจดีย์ทรงปรางค์ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

หลวงพ่อโสธร ภายในอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!