fbpx
Home » ใบเสมาติดผนังอุโบสถ วัดเมืองกาย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา วัดเมืองกาย

ใบเสมาติดผนังอุโบสถ วัดเมืองกาย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

รูปแบบศิลปะ

ใบเสมาแบบติดผนัง เรียบไม่มีการประดับลวดลายภายในแต่มีการระบายสีบนพื้นผิวซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมในศิลปะลาว ตั้งอยู่บนแท่นฐานสิงห์หรือที่เรียกว่าเสมานั่งแท่น ขนาบข้างด้วยลายปูนปั้นรูปแจกัน ซึ่งการนำแจกันมาประดับขนาบข้างนั้นเป็นที่นิยมในศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้นผสมกับศิลปะลาว

ประติมานวิทยา

Related posts

อุโบสถ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

admin

พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์ ภายในอุโบสถวัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระอุโบสถวัดมหาเจดีย์ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

ลายปูนปั้นประดับยอดซุ้มประตูทางเข้าอุโบสถ วัดเมืองกาย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

จิตรกรรมพุทธประวัติ ประดับผนังอุโบสถวัดเตาเหล็ก (ด้านข้าง) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

หลวงพ่อโสธร ภายในอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!