fbpx
Home » พระอุโบสถ วัดเมืองกาย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา วัดเมืองกาย

พระอุโบสถ วัดเมืองกาย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

รูปแบบศิลปะ

อุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาดประมาณ 3 ห้อง หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องจำนวน 1 ชั้น 1 ตับ บริเวณกรอบหน้าบันประดับด้วยเครื่องลำยอง ที่ประกอบไปด้วย ช่อฟ้า ใบระกา งวงไอยรา และหางหงส์ ส่วนของหน้าบันจำหลักไม้ ลวดลายก้านขดและพรรณพฤกษา บริเวณทิศตะวันออกหรือทางเข้านั้นมีชายคาลักษณะคล้ายเพิงต่อลงมา หรือที่เรียกว่าจั่นหับ รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้นผสมกับศิลปะลาว

ประติมานวิทยา

Related posts

อุโบสถ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

admin

พระอุโบสถวัดมหาเจดีย์ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

ลายปูนปั้นประดับยอดซุ้มประตูทางเข้าอุโบสถ วัดเมืองกาย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธรูปประธาน ภายในอุโบสถวัดอุภัยภาติการาม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระอุโบสถวัดเตาเหล็ก (ทิศตะวันออก) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธรูป วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!