fbpx
Home » พระอุโบสถ วัดเมืองกาย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา วัดเมืองกาย

พระอุโบสถ วัดเมืองกาย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

รูปแบบศิลปะ

อุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาดประมาณ 3 ห้อง หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องจำนวน 1 ชั้น 1 ตับ บริเวณกรอบหน้าบันประดับด้วยเครื่องลำยอง ที่ประกอบไปด้วย ช่อฟ้า ใบระกา งวงไอยรา และหางหงส์ ส่วนของหน้าบันจำหลักไม้ ลวดลายก้านขดและพรรณพฤกษา บริเวณทิศตะวันออกหรือทางเข้านั้นมีชายคาลักษณะคล้ายเพิงต่อลงมา หรือที่เรียกว่าจั่นหับ รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้นผสมกับศิลปะลาว

ประติมานวิทยา

Related posts

พระพุทธรูป วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธรูปประธาน วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

admin

อุโบสถหลังเก่า วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

จิตรกรรมพุทธประวัติ ประดับผนังอุโบสถวัดเตาเหล็ก (ด้านข้าง) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธศิลามัยมงคลมุนี ภายในอุโบสถวัดท่าลาดใต้ อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

เจดีย์ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!