fbpx
Home » เจดีย์วัดมหาเจดีย์ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา วัดมหาเจดีย์

เจดีย์วัดมหาเจดีย์ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

รูปแบบศิลปะ

เจดีย์ทรงระฆังรูปแบบศิลปะลาวแบบเชียงขวาง  ส่วนฐานแบ่งออกเป็น 2 ฐานคือ ส่วนชุดฐานบัวคว่ำและส่วนชุดฐานบัวลูกแก้วในผังย่อมุมไม้ยี่สิบ และส่วนรองรับองค์ระฆังคือชุดฐานบัวลูกแก้วอกไก่ในผังย่อมุมไม้ยี่สิบเช่นเดียวกัน ถัดขึ้นไปคือส่วนฐานกลมรองรับองค์ระฆังกลมเรียบ ส่วนยอดซ้อนด้วยส่วนปล้องไฉน 5 ชั้นไม่มีบัลลังก์เหนือองค์ระฆัง ยอดบนสุดเป็นปลียอดและฉัตร

ประติมานวิทยา

Related posts

ใบเสมา หน้าวิหารหลวงปู่จีน วัดท่าลาดเหนือ อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

อุโบสถ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

admin

หลวงพ่อโสธร ภายในอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธรูปประธาน วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

admin

ลายปูนปั้นประดับยอดซุ้มประตูทางเข้าอุโบสถ วัดเมืองกาย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

เจดีย์ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!