fbpx
Home » อุโบสถหลังเก่า วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

อุโบสถหลังเก่า วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

รูปแบบศิลปะ

อุโบสถแบบอาคารก่ออิฐถือปูน ขนาดยาว 5 ห้อง เสาทึบตันขนาดใหญ่รองรับหน้าจั่วทางเข้า ชั้นหลังคาซ้อน 2 ชั้น 3 ตับ  ประดับด้วยเครื่องลำยองที่ประกอบด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์แบบอาคารทรงไทยประเพณี ซุ้มใบเสมา 8 ทิศล้อมอุโบสถ

ประติมานวิทยา

Related posts

พระพุทธรูปประธาน วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

admin

พระอุโบสถวัดท่าลาดใต้ อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระอุโบสถ วัดเมืองกาย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระอุโบสถวัดเตาเหล็ก (ทิศตะวันออก) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

เจดีย์ทรงปรางค์ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระสาวก ภายในอุโบสถวัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!