fbpx
Home » อุโบสถ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

อุโบสถ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

รูปแบบศิลปะ

อาคารอุโบสถหลังการบูรณะ ลักษณะอาคารก่ออิฐถือปูน เสารองรับหน้าจั่วทางเข้าเป็นเสาเหลี่ยมทึบตันขนาดใหญ่ ด้านหน้าทำประตูทางเข้าและขนาบด้วยหน้าต่างบานเล็กๆ หน้าบันของอุโบสถเป็นลวดลายดอกไม้พันธุ์พฤกษาแบบเขียนสี ส่วนหลังคามีการประดับเครื่องลำยองที่ประกอบด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์แบบอาคารทรงไทยประเพณี หลังคาซ้อน 2 ชั้น 3 ตับ

ประติมานวิทยา

Related posts

พระพุทธรูป วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธรูปประธาน ภายในอุโบสถวัดเตาเหล็ก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระสาวก ภายในอุโบสถวัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (กวนอิม) ภายในอุโบสถวัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธศิลามัยมงคลมุนี ภายในอุโบสถวัดท่าลาดใต้ อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

เจดีย์ทรงปรางค์ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!