fbpx
Home » อุโบสถ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

อุโบสถ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

รูปแบบศิลปะ

อาคารอุโบสถหลังการบูรณะ ลักษณะอาคารก่ออิฐถือปูน เสารองรับหน้าจั่วทางเข้าเป็นเสาเหลี่ยมทึบตันขนาดใหญ่ ด้านหน้าทำประตูทางเข้าและขนาบด้วยหน้าต่างบานเล็กๆ หน้าบันของอุโบสถเป็นลวดลายดอกไม้พันธุ์พฤกษาแบบเขียนสี ส่วนหลังคามีการประดับเครื่องลำยองที่ประกอบด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์แบบอาคารทรงไทยประเพณี หลังคาซ้อน 2 ชั้น 3 ตับ

ประติมานวิทยา

Related posts

พระอุโบสถวัดเตาเหล็ก (ทิศตะวันออก) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

ใบเสมาติดผนังอุโบสถ วัดเมืองกาย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธเดชาภิบาล มงคล ภายในอุโบสถวัดท่าลาดใต้ อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

เจดีย์ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

admin

พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์ ภายในอุโบสถวัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธรูปภายในอุโบสถวัดท่าลาดเหนือ (หลวงปู่จีน) อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!