fbpx
Home » พระพุทธรูปภายในอุโบสถวัดท่าลาดเหนือ (หลวงปู่จีน) อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา วัดท่าลาดเหนือ (วัดหลวงปู่จีน)

พระพุทธรูปภายในอุโบสถวัดท่าลาดเหนือ (หลวงปู่จีน) อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

รูปแบบศิลปะ

พระพุทธรูปสำริด  ประทับนั่งปางสมาธิ พระอุษณีษะสูง รัศมีเปลว พระเกศาเป็นเม็ดพระศกเล็ก พระพักตร์ค่อนข้างกลม ครองจีวรห่มเฉียง  ปรากฏชายสังฆาฏิเป็นแผ่นยาวลงมาถึงพระนาภีปลายเป็นริ้วโค้ง พระหัตถ์แสดงปางสมาธิในลักษณะพระหัตถ์ทั้งสองตั้งขึ้น  ลักษณะโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ผสมผสานกับศิลปะแบบท้องถิ่น

ประติมานวิทยา

Related posts

จิตรกรรมพุทธประวัติ ประดับผนังอุโบสถวัดเตาเหล็ก (ด้านข้าง) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

เจดีย์ทรงปรางค์ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระสาวก ภายในอุโบสถวัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

เจดีย์ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

admin

เจดีย์ทรงเครื่อง วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

admin

อุโบสถ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!