fbpx
Home » พระอุโบสถวัดท่าลาดใต้ อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา วัดท่าลาดใต้

พระอุโบสถวัดท่าลาดใต้ อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

รูปแบบศิลปะ

เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาดเล็ก หลังคามุงกระเบื้อง  โดยมีโครงสร้างรองรับน้ำหนักหลังคาด้วยผนัง ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายและสืบมาถึงศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ มีการตกแต่งผนังอย่างเต็มพื้นที่ด้วยภาพจิตรกรรมตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์

ประติมานวิทยา

ภาพแสดงการต่อสู้ระหว่างตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ หรือที่เรียกว่า ภาพจับ เป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายพระรามกับฝ่ายทศกัณฑ์ เช่น ภาพทศกัณฑ์กับพระราม ภาพหนุมานกับยักษ์ เป็นต้น

Related posts

ใบเสมาติดผนังอุโบสถ วัดเมืองกาย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

เจดีย์ทรงปรางค์ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธรูปประธาน ภายในอุโบสถวัดเตาเหล็ก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

ใบเสมา หน้าวิหารหลวงปู่จีน วัดท่าลาดเหนือ อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

ลายปูนปั้นประดับยอดซุ้มประตูทางเข้าอุโบสถ วัดเมืองกาย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

เจดีย์วัดเตาเหล็ก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!