fbpx
Home » พระพุทธรูปประธาน ภายในอุโบสถวัดเตาเหล็ก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา วัดเตาเหล็ก

พระพุทธรูปประธาน ภายในอุโบสถวัดเตาเหล็ก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

รูปแบบศิลปะ

พระพุทธรูปประทับนั่ง ปางมารวิชัย ครองจีวรห่มเฉียง พระพักตร์เรียว มีเม็ดพระศกแหลมประดับ อุษณีษะสูง รัศมีรูปเปลวปลายไม่แหลม พระขนงโก่ง ริมพระโอษฐ์ตวัด มีร่อง พระกรรณงอน ลักษณะโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะลาว

ประติมานวิทยา

Related posts

ป้อมกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา

admin

เจดีย์ทรงเครื่อง วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

admin

พระอุโบสถวัดท่าลาดใต้ อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

หลวงพ่อโสธร ภายในอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธเดชาภิบาล มงคล ภายในอุโบสถวัดท่าลาดใต้ อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

จิตรกรรมภาพเล่าเรื่องฉากต่อสู้ ภายในพระอุโบสถวัดเตาเหล็ก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!