fbpx
Home » พระอุโบสถวัดเตาเหล็ก (ทิศตะวันออก) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา วัดเตาเหล็ก

พระอุโบสถวัดเตาเหล็ก (ทิศตะวันออก) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

รูปแบบศิลปะ

เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องขนาดเล็ก เป็นอุโบสถที่มีการตกแต่งในแบบศิลปะลาว กล่าวคือการนิยมวาดภาพเล่าเรื่องและระบายสีที่ผนังด้านนอก โดยสีที่นำมาใช้ระบายนั้นเป็นสีที่หาได้จากธรรมชาติ บริเวณซุ้มประตูเป็นการวาดและระบายสีซุ้มทรงบรรพแถลงแทนการประดับด้วยปูนปั้น ภาพจิตรกรรมบริเวณด้านซ้ายและด้านขวาเป็นภาพตอนเมขลาล่อแก้วกับรามสูร   สำหรับตรงกลางระหว่างประตูทางเข้านั้นปรากฏปูนปั้นรูปเจ้าชายสิทธัตถะปลงพระเกศาเป็นตอนก่อนทรงผนวช

ประติมานวิทยา

เมขลาล่อแล้ว เป็นส่วนหนึ่งในเรื่อง เมขลารามสูร เป็นตอนที่รามสูรผู้เป็นอสูร เกิดความชอบพอในตัวนางเมขลาและต้องการได้ดวงแก้วนั้น ทำให้ไล่จับนาง แต่นางมณีเมขลาได้หนีไปและโยนดวงแก้วเข้าไปที่ตาของรามสูร และรามสูรได้ได้ขว้างขวานทำให้เกิดฟ้าผ่า จึงเป็นตำนวนที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ฟ้าผ่าและฟ้าร้อง

Related posts

หลวงพ่อโสธร ภายในอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระอุโบสถวัดมหาเจดีย์ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธรูป วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

admin

จิตรกรรมภาพเล่าเรื่องฉากต่อสู้ ภายในพระอุโบสถวัดเตาเหล็ก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธเดชาภิบาล มงคล ภายในอุโบสถวัดท่าลาดใต้ อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธรูปภายในอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!