fbpx
Home » พระอุโบสถวัดเตาเหล็ก (ทิศตะวันออก) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา วัดเตาเหล็ก

พระอุโบสถวัดเตาเหล็ก (ทิศตะวันออก) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

รูปแบบศิลปะ

เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องขนาดเล็ก เป็นอุโบสถที่มีการตกแต่งในแบบศิลปะลาว กล่าวคือการนิยมวาดภาพเล่าเรื่องและระบายสีที่ผนังด้านนอก โดยสีที่นำมาใช้ระบายนั้นเป็นสีที่หาได้จากธรรมชาติ บริเวณซุ้มประตูเป็นการวาดและระบายสีซุ้มทรงบรรพแถลงแทนการประดับด้วยปูนปั้น ภาพจิตรกรรมบริเวณด้านซ้ายและด้านขวาเป็นภาพตอนเมขลาล่อแก้วกับรามสูร   สำหรับตรงกลางระหว่างประตูทางเข้านั้นปรากฏปูนปั้นรูปเจ้าชายสิทธัตถะปลงพระเกศาเป็นตอนก่อนทรงผนวช

ประติมานวิทยา

เมขลาล่อแล้ว เป็นส่วนหนึ่งในเรื่อง เมขลารามสูร เป็นตอนที่รามสูรผู้เป็นอสูร เกิดความชอบพอในตัวนางเมขลาและต้องการได้ดวงแก้วนั้น ทำให้ไล่จับนาง แต่นางมณีเมขลาได้หนีไปและโยนดวงแก้วเข้าไปที่ตาของรามสูร และรามสูรได้ได้ขว้างขวานทำให้เกิดฟ้าผ่า จึงเป็นตำนวนที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ฟ้าผ่าและฟ้าร้อง