fbpx
Home » เจดีย์วัดเตาเหล็ก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา วัดเตาเหล็ก

เจดีย์วัดเตาเหล็ก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

รูปแบบศิลปะ

เป็นเจดีย์รูปแบบบัวเหลี่ยมหรือมีส่วนองค์ระฆังอยู่ในผังสี่เหลี่ยมตามแบบที่นิยมในศิลปะลาว แต่ส่วนรองรับองค์ระฆังนั้นประกอบด้วยฐาน 3 ชั้น ในลักษณะฐานบัวคว่ำบัวหงาย 1 ชั้น และฐานบัวลูกฟัก 2 ชั้น แล้วจึงเป็นส่วนรองรับองค์ระฆังในผังสี่เหลี่ยม เพื่อสอดรับกับฐานของส่วนองค์ระฆังเหลี่ยมด้านบน ส่วนยอดปรากฏบัลลังก์และปลีขนาดเล็ก รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะลาว

ประติมานวิทยา

Related posts

พระพุทธรูปประธาน ภายในอุโบสถวัดอุภัยภาติการาม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

ท้าวจตุโลกบาล วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

admin

จิตรกรรมพุทธประวัติ ประดับผนังอุโบสถวัดเตาเหล็ก (ด้านข้าง) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธรูปภายในอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธเดชาภิบาล มงคล ภายในอุโบสถวัดท่าลาดใต้ อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธรูป วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!