fbpx
Home » เจดีย์ทรงเครื่อง วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)

เจดีย์ทรงเครื่อง วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

รูปแบบศิลปะ

เจดีย์ทรงเครื่องในผังย่อมุมไม้ 12 บนฐานประทักษิณที่ยกพื้นสูงในผังสี่เหลี่ยม มีบันไดทางขึ้น 4 ด้าน โดยรูปแบบของเจดีย์ทรงเครื่อง ฐานล่างสุดเป็นชุดฐานสิงห์ซ้อนกัน จำนวน 2 ชุด ถัดขึ้นไปเป็นชั้นบัวคลุ่ม             องค์ระฆัง บัลลังก์ บัวคลุ่มเถา ปลียอด และลูกแก้วตามลำดับ

หน้าที่การใช้งานของเจดีย์ทรงเครื่องดังกล่าวนี้ เป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของคุณก๋งซี แซ่ท้ำ และคุณยายเพียน แซ่ปั๊ง ในปี พ.ศ. 2460

ประติมานวิทยา

Related posts

พระพุทธรูปประธาน ภายในอุโบสถวัดอุภัยภาติการาม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธศิลามัยมงคลมุนี ภายในอุโบสถวัดท่าลาดใต้ อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

อุโบสถหลังเก่า วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

อุโบสถ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

หน้าบัน อุโบสถหลังเก่า วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธรูปภายในอุโบสถวัดท่าลาดเหนือ (หลวงปู่จีน) อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!