fbpx
Home » เจดีย์ทรงเครื่อง วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)

เจดีย์ทรงเครื่อง วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

รูปแบบศิลปะ

เจดีย์ทรงเครื่องในผังย่อมุมไม้ 12 บนฐานประทักษิณที่ยกพื้นสูงในผังสี่เหลี่ยม มีบันไดทางขึ้น 4 ด้าน โดยรูปแบบของเจดีย์ทรงเครื่อง ฐานล่างสุดเป็นชุดฐานสิงห์ซ้อนกัน จำนวน 2 ชุด ถัดขึ้นไปเป็นชั้นบัวคลุ่ม             องค์ระฆัง บัลลังก์ บัวคลุ่มเถา ปลียอด และลูกแก้วตามลำดับ

หน้าที่การใช้งานของเจดีย์ทรงเครื่องดังกล่าวนี้ เป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของคุณก๋งซี แซ่ท้ำ และคุณยายเพียน แซ่ปั๊ง ในปี พ.ศ. 2460

ประติมานวิทยา

Related posts

พระอุโบสถ วัดเมืองกาย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธรูป วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

admin

หลวงพ่อโสธร ภายในอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระอุโบสถวัดมหาเจดีย์ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

จิตรกรรมพุทธประวัติ ประดับผนังอุโบสถวัดเตาเหล็ก (ด้านข้าง) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

ป้อมกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!