fbpx
Home » เจดีย์ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)

เจดีย์ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

รูปแบบศิลปะ

รูปแบบเจดีย์ที่มีการผสมผสานระหว่างลักษณะของเจดีย์ในศิลปะจีนและศิลปะไทย โดยส่วนฐานเจดีย์เป็นอาคารในผังสี่เหลี่ยมที่มีการสลักลวดลายโครงสร้างเสาและคานแบบศิลปะจีน มีการทำหลังคาเป็นกระเบื้องลอน และประดับตกแต่งสันหลังคาด้วยมังกร ซึ่งถือเป็นสัตว์มงคลของจีน ถัดขึ้นไปมีการทำเครื่องลำยองขนาดเล็ก ซึ่งเป็นลักษณะการผสมผสานอาคารแบบศิลปะไทย นอกจากนั้นยังมีการประดับตกแต่งมังกรบริเวณมุมของอาคาร และการทำหลังคาลาดแบบอาคารในศิลปะจีนอีกด้วย ยอดบนสุดเป็นเจดีย์ทรงระฆัง โดยมีชั้นมาลัยเถาจำนวน 5 ชั้น รองรับองค์ระฆังขนาดเล็กที่มีการประดับท่อนพวงมาลัยขนาดเล็กโดยรอบ ถัดขึ้นไปเป็นบัลลังก์ ก้านฉัตร บัวคลุ่มเถา ปลียอด และลูกแก้วตามลำดับ

ประติมานวิทยา

Related posts

อุโบสถ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระอุโบสถวัดมหาเจดีย์ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

ใบเสมา หน้าวิหารหลวงปู่จีน วัดท่าลาดเหนือ อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธเดชาภิบาล มงคล ภายในอุโบสถวัดท่าลาดใต้ อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

เจดีย์วัดเตาเหล็ก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (กวนอิม) ภายในอุโบสถวัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!