fbpx
Home » พระพุทธรูป วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)

พระพุทธรูป วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

รูปแบบศิลปะ

พระพุทธรูปประทับยืน แสดงปางมารวิชัย ลักษณะพระพักตร์กลมค่อนข้างรี พระขนงโก่ง พระเนตรมองตรง พระนาสิกใหญ่และกว้าง พระโอษฐ์ใหญ่และแบะ ลักษณะของจีวรเป็นลวดลายดอกไม้แบบสมจริง คล้ายกับรูปแบบพระพุทธรูปที่ครองจีวรลายดอกไม้ในสมัยรัชกาลที่ 3 สมัยรัตนโกสินทร์

ประติมานวิทยา

Related posts

พระอุโบสถ วัดเมืองกาย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

อุโบสถ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

admin

เจดีย์ทรงปรางค์ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธรูปประธาน ภายในอุโบสถวัดเตาเหล็ก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (กวนอิม) ภายในอุโบสถวัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระสาวก ภายในอุโบสถวัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!