fbpx
Home » ท้าวจตุโลกบาล วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)

ท้าวจตุโลกบาล วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

รูปแบบศิลปะ

ท้าวจตุโลกบาลบริเวณประตูทางเข้าด้านหน้าอุโบสถวัดจีนประชาสโมสร โดยรูปแบบท้าวจตุโลกบาลนั้นได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะจีน ซึ่งท้าวจตุโลกบาลประกอบไปด้วยท้าวเวสสุวรรณ ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก และท้าววิรูปักษ์ จากภาพที่ปรากฏท้าวจตุโลกบาลเพียง 2 องค์นั้น ได้แก่ เทพองค์ซ้าย คือ ท้าวเวสสุวรรณ และเทพองค์ขวา คือ ท้าวธตรฐ ซึ่งโดยปกติแล้วจะนิยมสร้างท้าวจตุโลกบาลจำนวน 4 องค์ ไว้บริเวณทางเข้าอาคารหรือศาลเจ้า เพื่อแสดงถึงการคุ้มครองรักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ประติมานวิทยา

ลักษณะทางประติมานวิทยาของท้าวเวสสุวรรณ เทพประจำทิศเหนือ จะมีผิวกายสีขาว ถือสิ่งของประจำตัว คือ เจดีย์ ส่วนท้าวธตรฐ เทพประจำทิศตะวันออก จะมีผิวกายสีแดง ถือสิ่งของประจำตัว คือ พิณ

Related posts

พระพุทธรูปประธาน วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

admin

เจดีย์ทรงปรางค์ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธศิลามัยมงคลมุนี ภายในอุโบสถวัดท่าลาดใต้ อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

เจดีย์วัดเตาเหล็ก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธรูปภายในอุโบสถวัดท่าลาดเหนือ (หลวงปู่จีน) อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระอุโบสถวัดมหาเจดีย์ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!