fbpx
Home » อุโบสถ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)

อุโบสถ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

รูปแบบศิลปะ

โครงสร้างอุโบสถวัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) เป็นการเลียนแบบโครงสร้างอาคารจากวัดมังกรกมลาวาส ตามความเชื่อเรื่องส่วนประกอบของมังกร หลักฮวงจุ้ยของจีน โดยเปรียบให้วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานครเป็นหัวมังกร วัดจีนประชาสโมสรเป็นท้องมังกร และวัดมังกรบุปผาราม จังหวัดจันทบุรี เป็นหางมังกร

ลักษณะงานสถาปัตยกรรมคล้ายแบบจีนทางตอนใต้ สกุลช่างแต้จิ๋ว เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน บริเวณทางเข้าปรากฏเสา 2 ต้น รองรับระบบขื่อหลังคาแบบโต๋วก่งที่ไม่ซับซ้อนมากนัก ลักษณะหลังคาทรงจั่ว แสดงธาตุไฟตามความเชื่อชาวจีน กระเบื้องมุงหลังคาดินเผาแบบกาบกล้วย และประดับตกแต่งบริเวณสันหลังคาด้วยประติมากรรมรูปมังกรชิงลูกแก้ว ข้างใต้เป็นหงส์คู่ดอกโบตั๋น บริเวณปลายของสันหลังคามีลักษณะโค้งงอน ซึ่งเรียกว่า ส่วนหางนกนางแอ่น มักประดับด้วยประติมากรรมลวดลายเครือเถา ส่วนของผนังอาคารมีการแบ่งเป็นช่องเพื่อเขียนจิตรกรรม ซึ่งเป็นลวดลายมงคล ลายทิวทัศน์ หรือลายที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา

ประวัติการก่อสร้างวัดจีนประชาสโมสร มีการกล่าวถึงอย่างชัดเจนว่า สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ราวปี พ.ศ. 2449 โดยหลวงจีนชกเฮ็ง ศิษย์ของวัดมังกรกมลาวาส

ประติมานวิทยา

Related posts

หลวงพ่อโสธร ภายในอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

อุโบสถ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธรูป วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธรูปประธาน ภายในอุโบสถวัดอุภัยภาติการาม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธรูปประธาน ภายในอุโบสถวัดเตาเหล็ก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธรูปภายในอุโบสถวัดท่าลาดเหนือ (หลวงปู่จีน) อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!