fbpx
Home » ป้อมกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา ป้อมกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา

ป้อมกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา

 

รูปแบบศิลปะ

ป้อมกำแพงเมืองก่ออิฐถือปูนวางตัวในแนวทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 3 เพื่อป้องกันศัตรูรุกราน ในสงครามระหว่างสยามกับเวียดนาม และถูกใช้งานอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 สำหรับเป็นที่ตั้งทัพในการปราบกบฏอั้งยี่ (พ่อค้าชาวจีน)

ประติมานวิทยา

Related posts

พระพุทธรูปภายในอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์ ภายในอุโบสถวัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธเดชาภิบาล มงคล ภายในอุโบสถวัดท่าลาดใต้ อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระพุทธรูปภายในอุโบสถวัดท่าลาดเหนือ (หลวงปู่จีน) อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

จิตรกรรมพุทธประวัติ ประดับผนังอุโบสถวัดเตาเหล็ก (ด้านข้าง) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

พระอุโบสถวัดเตาเหล็ก (ทิศตะวันออก) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!