fbpx
Home » อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล อ.เมือง จ.จันทบุรี
จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล อ.เมือง จ.จันทบุรี

 

รูปแบบศิลปะ

เป็นอาคารที่มีหอคอย 3 ชั้น 2 หอขนาบกับส่วนกลาง ส่วนหลังคาเป็นหลังคาทรงกรวยแหลม ทำให้แบ่งตัวอาคารเป็น 3 ส่วนในแนวระนาบ ซึ่งจะสอดคล้องกับทางเดินภายในที่มี 3 ทางเช่นเดียวกัน ทางเข้าเป็นวงโค้งปลายแหลมหรือ point arch ส่วนประดับตกแต่งอื่นๆ เช่น ส่วนของหน้าต่าง มีลักษณะดังนี้ ภายในวงโค้งปลายแหลม ประกอบด้วยหน้าต่าง 2 บานที่ถูกขั้นด้วยเสาแบบกรีก-โรมัน ด้านบน เป็นหน้าต่างวงกลมหรือ rose window รูปแบบโดยรวมที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นแสดงถึงรูปแบบของศิลปะโกธิค

ประติมานวิทยา

Related posts

แม่พระปฏิสนธินิรมล อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

เจดีย์วัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

วิหารพระพุทธรูปบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดพลับ จังหวัดจันทบุรี

admin

พระพุทธรูป วัดเขตร์นาบุญญาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

พระพุทธรูปประธาน อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

admin

ทับหลัง จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!