fbpx
Home » ภาคตะวันออก » ชลบุรี

Category : ชลบุรี

ชลบุรี เกาะสีชัง

สะพานอัษฏางค์ เกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ – สะพานอัษฏางค์ประกอบด้วยอาคารไม้ 2 หลัง โดยมีทางเดินไม้เชื่อมระหว่าง เป็นอาคารที่ตั้งอยู่บริเวณชายหาด มีลักษณะเป็นอาคารโปร่ง มีหลังคาทรงปั้นหยา ประติมานวิทยา
ชลบุรี เกาะสีชัง

เพดานอุโบสถ วัดอัษฎางคนิมิตวิหาร อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ – เพดานมีลักษณะการตกแต่งแบบตะวันตก มีการทำช่องแสงและประดับลวดลาย ประติมานวิทยา
ชลบุรี เกาะสีชัง

ภายในอุโบสถ วัดอัษฎางคนิมิตรวิหารอ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ – ภายในอาคารทำให้เห็นผังในลักษณะการรวมเข้าสู่ศูนย์กลาง (centralization plan) ได้อย่างชัดเจน ทำช่องทางเดินเป็นซุ้มโค้งปลายแหลม (point arch) มีแท่นวางพระพุทธรูปและปูพื้นด้วยหินอ่อนสลับสีแบบตะวันตก โดยพระพุทธรูปได้วางไว้ภายในซุ้มโค้งปลายแหลมที่มีลักษณะเช่นเดียวกับช่องทางเดิน ประติมานวิทยา
ชลบุรี เกาะสีชัง

กระจกสี วัดอัษฎางคนิมิตวิหาร อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ – การประดับกระจกสี (stain glass) เป็นองค์ประกอบหลักที่ใช้กับประตูและหน้าต่างของอาคาร ซึ่งเป็นลักษณะแบบตะวันตก ประติมานวิทยา
ชลบุรี เกาะสีชัง

หน้าต่าง วัดอัษฎางคนิมิตวิหาร อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ – หน้าต่างติดตั้งอยู่โดยรอบตัวอาคาร มีรูปแบบเป็นโค้งแหลม(point arch) แบบโกธิก หน้าต่างส่วนบนประดับกระจกสี (stain glass) ลายดอกไม้ ประติมานวิทยา
ชลบุรี เกาะสีชัง

พระเจดีย์อุโบสถ วัดอัษฎางคนิมิตรวิหารอ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ – พระเจดีย์อุโบสถเป็นพระอุโบสถในผังกลมที่มีพระเจดีย์อยู่ด้านบนหลังคา เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มีการทำมุขยื่นออกมาด้านหนึ่งเป็นทางเข้า ภายในอาคารสามารถเดินประทักษิณได้ มีลักษณะแบบอาคารตะวันตก คือมีการทำคอโดม(drum) รองรับตัวเจดีย์ทรงระฆังในผังกลม มีองค์ประกอบเป็นฐานมาลัยเถา มีการเจาะช่องคล้ายหน้าต่างบริเวณฐานเพื่อให้แสงสว่างในตัวอาคาร ถัดขึ้นไปเป็นองค์ระฆัง บัลลังก์สี่เหลี่ยม เสาหาน ปล้องไฉน
ชลบุรี เกาะสีชัง

พระเจดีย์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ – เป็นเจดีย์ทรงเครื่องแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีลักษณะที่ประกอบด้วย ฐานสี่เหลี่ยมไพที ชุดฐานสิงห์ (ฐานสิงห์ 3 ฐาน) บัวคลุ่ม องค์ระฆังในผังย่อมุมไม้สิบสอง และบัลลังก์ ในส่วนยอดเป็นส่วนที่ผ่านการซ่อมบูรณะประกอบด้วย ก้านฉัตร บัวฝาละมี
ชลบุรี เกาะสีชัง

เรือนอภิรมย์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ – เรือนอภิรมณ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนผสมไม้ในรูปแบบตะวันตก ปัจจุบันใช้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ประติมานวิทยา
ชลบุรี เกาะสีชัง

เรือนผ่องศรี อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ – เรือนผ่องศรีเป็นอาคารในผังกลม โถงทางเดินลักษณะโปร่ง มียอดหลังคาทรงโดมขนาดเล็ก ห้องโถงมีการทำช่องระบายอากาศรูปกลีบดอกไม้ ปัจจุบันใช้จัดแสดงนิทรรศการประวัติบุคคลที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับเกาะสีชังในอดีต ประติมานวิทยา
ชลบุรี เกาะสีชัง

พระที่นั่งมันธาตุโรจน์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ – พระที่นั่งมันธาตุโรจน์ปัจจุบันเหลือเพียงฐานก่ออิฐผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีปลายด้านหนึ่งต่อกับฐานอาคารผังรูปแปดเหลี่ยม ซึ่งเคยเป็นฐานของอาคารไม้สักทองก่อนมีการโปรดเกล้าฯ ให้รื้อพระที่นั่งเพื่อนำไปสร้างขึ้นใหม่ที่พระราชวังดุสิต ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X