fbpx
Home » ภาคตะวันตก

Category : ภาคตะวันตก

ภาคตะวันตก เพชรบุรี

เจดีย์ วัดเขาบันไดอิฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher
เจดีย์ก่ออิฐถือปูน ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงสูง ฐานสิงห์แปดเหลี่ยม ตั้งอยู่บนฐานบัว มีบันไดทางขึ้นเป็นฐานประทักษิณ ที่ระเบียงมีกระเบื้องเคลือบปรุลายจีนสีเขียวประดับ ซึ่งการสร้างเจดีย์บนฐานยกสูงและมีพนักโดยรอบ และกระเบื้องเคลือบปรุลายจีนสีเขียวนี้ สามารถกำหนดอายุสมัยของเจดีย์องค์นี้ได้ว่าเป็นเจดีย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24 เป็นต้นไป
ภาคตะวันตก เพชรบุรี

วิหาร วัดเขาบันไดอิฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher
อาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูน ฐานแอ่นโค้ง ขนาด 5 ห้อง มีเสาอิงที่ผนังด้านนอก บัวหัวเสาเป็นบัวแวง ที่ผนังด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างทางทิศเหนือ เจาะประตูด้านละ 1 ช่อง ทำซุ้มประตูทรงมณฑปทั้ง 3
ภาคตะวันตก เพชรบุรี

อุโบสถ วัดเขาบันไดอิฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher
เป็นอาคารทรงไทย ก่ออิฐถือปูน ฐานแอ่นโค้ง มีเสาอิงประดับที่ผนังด้านนอก บัวหัวเสาเป็นบัวแวง ประดับกระจกสี ทั้งด้านข้าง ด้านหน้า และด้านหลัง ผนังด้านหน้าเจาะช่องประตู 2 ช่อง ซุ้มประตูประดับลวดลายปูนปั้น หน้าบันของซุ้มประตูปั้นลายปูนปั้นลายกระหนกหัวนาค กระหนกก้านขด
ภาคตะวันตก เพชรบุรี

ภาพไม้สลัก วัดกุฏิ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher
หน้าบันทั้งสองด้าน เป็นลายสลักไม้ ด้านหน้าเป็นลายเหรียญเงินตรามงกุฎ สมัยรัชกาลที่ 4 มีภาพป่าประกอบ ด้านหลังเป็นลายเหรียญเงินตราแผ่นดินสมัยรัชกาลที่ 5 มีกระหนกเปลวประกอบ ฝาไม้แกะสลักทั้งหลัง แกะสลักเป็นห้องภาพรวม 20 ห้อง ฝาด้านข้าง ข้างละ
ภาคตะวันตก เพชรบุรี

อุโบสถ วัดกุฏิ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher
เป็นอาคารทรงไทย ยาว 7 ห้อง กว้าง 3 ห้อง มีมุขยื่นออกไปทางด้านหน้า และด้านหลังอีกด้านละ 1 ห้อง ทำพาไล และเสารับพาไลโดยรอบ ทางด้านหน้า และหลังมีเสา
ภาคตะวันตก เพชรบุรี

วัดกุฏิ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher
อุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนฐานสูง ฐานอ่อนโค้งเล็กน้อย หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีประตูทางเข้าด้านหน้าเป็นซุ้มบันแถลงประดับลวดลายปูนปั้น หน้าบันซุ้มเป็นลายเทพพนม ขนาดด้วยลายก้านขด ซุ้มประตูด้านหลัง เป็นซุ้มทรงมงกุฎประดับลวดลายปูนปั้น  ผนังด้านข้างมีการเจาะช่องหน้าต่าง 4 ช่อง มีการทำเสาติดผนังส่วนบนประดับตกแต่งเป็นรูปบัวแวง เครื่องบนเป็นเครื่องไม้
ภาคตะวันตก เพชรบุรี

ปราสาททิศตะวันออก วัดกำแพงแลง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher
ปราสาททิศตะวันออก ก่อด้วยศิลาแลง ผังอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม มีมุขยื่นออกมาทั้งสี่ทิศเป็นมุขลดสองชั้น แต่มีทางเข้าออกเฉพาะมุขทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก  ผนังแต่ละด้านปรากฏการทำหน้าต่างหลอกเป็นแบบลูกกรงลูกมะหวด สลักทึบครึ่งบนเห็นลูกมะหวดเพียงครึ่งล่างครึ่งเดียวซึ่งเป็นลักษณะของศิลปะแบบบายน อายุสมัยราวพุทธศตวรรษที่ 18
ภาคตะวันตก เพชรบุรี

ปราสาททิศเหนือ วัดกำแพงแลง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher
ปราสาททิศเหนือ ก่อด้วยศิลาแลง วางตัวในแนวแกนทิศเดียวกันกับปราสาทประธานและปราสาททิศใต้ ผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม ปรากฏบันไดทางเข้าทางด้านทิศตะวันออก ส่วนเรือนธาตุจนถึงส่วนยอดด้านทิศตะวันออกพังลงมาทั้งแถบ
ภาคตะวันตก เพชรบุรี

ปราสาทประธาน วัดกำแพงแลง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher
ปราสาทประธาน ก่อด้วยศิลาแลง วางตัวในแนวแกนทิศเดียวกันกับปราสาททิศเหนือและปราสาททิศใต้ ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม ทั้งสี่ด้านมีประตูทางเข้า เหนือประตูเป็นซุ้มโค้ง ตัวปราสาทประกอบด้วย ฐานซึ่งซ้อนกันสามชั้น เรือนธาตุย่อมุมรับกับส่วนฐาน ส่วนยอดพังทลายลงมาเหลือเพียงสองชั้น ปราสาทประธานนี้เดิมมีพระพุทธรูปนาคปรกประดิษฐานอยู่ ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระนครคีรี เขาวัง
ภาคตะวันตก เพชรบุรี

ปราสาททิศใต้ วัดกำแพงแลง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher
ปราสาททิศใต้ เป็นปราสาทก่อด้วยศิลาแลง ตั้งอยู่ในแนวแกนทิศเดียวกันกับปราสาทประธานและปราสาททิศเหนือ ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม แบบจตุรมุข มุขทางด้านทิศตะวันออกยื่นออกมาเป็นทางเข้า มุขทางด้านทิศตะวันตกประดิษฐานรูปเคารพ ส่วนมุขด้านทิศเหนือและทิศใต้มีการประดับซุ้มที่มีประติมากรรมปูนปั้น ยอดเป็นชั้นซ้อนลดหลั่นกัน 5 ชั้น

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!