fbpx
Home » ภาคใต้ » จ.นครศรีธรรมราช » พระพุทธรูปปางมารวิชัย

Category : พระพุทธรูปปางมารวิชัย

จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย ภาคใต้

พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพักตร์กลม รัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม สำริด จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปปางมารวิชัย มี พระพักตร์กลม รัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิคลี่แผ่ออกเป็นแฉก ชายหนึ่งยาวลงมาเป็นแผ่นปลายตัด อันเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาในสกุลช่างเมืองนครศรีธรรมราช กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย ภาคใต้

พระพุทธรูปปางมารวิชัย บนฐานบัวคว่ำบัวหงายสี่เหลี่ยม จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ปางมารวิชัย บนฐานบัวคว่ำบัวหงายสี่เหลี่ยม พระวรกายค่อนข้างอวบอ้วน พระพักตร์กลม รัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน คลี่แผ่ออก อันเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาในสกุลช่างเมืองนครศรีธรรมราช กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานแอ่นเว้าจ.นครศรีธรรมราช 

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานแอ่นเว้า ทรวดทรงพระวรกายยืดสูง พระพักตร์อยู่ในโครงรูปรี เน้นพระหนุเป็นปม เม็ดพระศกเล็ก พระรัศมีเป็นเปลวเพลิง ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นยาวจรดพระนาภี ปลายเป็นแฉก รูปแบบเทียบได้กับพระพุทธรูปในศิลปะแบบอู่ทองรุ่น 3 สมัยอยุธยาตอนต้น ราวพุทธศตวรรษที่
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย ภาคใต้

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานสิงห์เตี้ยๆ จ.นครศรีธรรมราช 

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานสิงห์เตี้ยๆ พระวรกายค่อนข้างอวบอ้วน พระพักตร์กลม ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิสั้นพาดพระอังสาซ้ายเหนือพระถัน และมีแฉกเป็นริ้ว อันเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปสกุลช่างนครศรีธรรมราช อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X