fbpx
Home » ภาคตะวันออก » ฉะเชิงเทรา

Category : ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา ป้อมกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา

ป้อมกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา

admin
  รูปแบบศิลปะ ป้อมกำแพงเมืองก่ออิฐถือปูนวางตัวในแนวทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 3 เพื่อป้องกันศัตรูรุกราน ในสงครามระหว่างสยามกับเวียดนาม และถูกใช้งานอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 สำหรับเป็นที่ตั้งทัพในการปราบกบฏอั้งยี่ (พ่อค้าชาวจีน) ประติมานวิทยา
ฉะเชิงเทรา วัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง)

พระสาวก ภายในอุโบสถวัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ พระสาวกรูปแบบศิลปะจีน ยืนตรงพนมมือบนดอกบัว ครองจีวรห่มเฉียง ใต้พระกรซ้ายเห็นชายจีวรแบนมีริ้ว รูปแบบศิลปะจีน ใบหน้าเหมือนพระพุทธรูปในศิลปะจีน ประติมานวิทยา
ฉะเชิงเทรา วัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง)

พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์ ภายในอุโบสถวัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ ประทับนั่งปางสมาธิ มีสัญลักษณ์ของถือคือแก้วมณีอยู่บริเวณเหนือพระหัตถ์ สวมเครื่องประดับต่างๆ เช่น กรองศอ ครองจีวรห่มคลุมและเปิดบริเวณส่วนกลางพระอุระ ลักษณะเป็นริ้วที่เกิดจากการพับเป็นจีบตามแบบศิลปะจีน พระพักตร์กลมสวมศิราภรณ์ที่ประดับด้วยตาบแบบจีน ลักษณะโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะอิทธิพลศิลปะจีน ประติมานวิทยา พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์เป็นพระโพธิสัตว์ในศาสนาพุทธนิกายมหายาน ผู้ที่ลงไปโปรดสัตว์ในนรก สัญลักษณ์หรือของถือประจำตัวคือแก้วมณี  1
ฉะเชิงเทรา วัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง)

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (กวนอิม) ภายในอุโบสถวัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ ประทับนั่งปางสมาธิ สวมเครื่องประดับต่างๆ เช่น กรองศอ ครองจีวรห่มคลุมและเปิดบริเวณส่วนกลางพระอุระ ลักษณะเป็นริ้วที่เกิดจากการพับเป็นจีบตามแบบศิลปะจีน พระพักตร์กลม พระหัตถ์ขวาแสดงปางแสดงธรรม พระหัตถ์ซ้ายถือหม้อน้ำ ลักษณะโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะอิทธิพลศิลปะจีน ประติมานวิทยา พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เป็นพระโพธิสัตว์ในศาสนาพุทธนิกายมหายาน ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความกรุณา
ฉะเชิงเทรา วัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง)

พระพุทธรูปประธาน ภายในอุโบสถวัดอุภัยภาติการาม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin
  รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย พระพักตร์ค่อนข้างเหลี่ยม พระนลาฎกว้าง พระเกศาเป็นเม็ดพระศกขนาดเล็ก รัศมีรูปเปลว ส่วนของพระวรกายครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ยาวมาถึงพระพระนาภี ส่วนของพระอังศากว้าง รูปแบบโดยรวมแสดงถึงศิลปะที่มีการผสมผสานของศิลปะจีนและศิลปะแบบพื้นถิ่น ประติมานวิทยา
ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม

พระพุทธรูปภายในอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิ พระอุษณีษะสูง รัศมีทรงกรวย พระเกศาเป็นเม็ดพระศกเล็ก พระพักตร์กลม พระนลาฏกว้าง ครองจีวรห่มเฉียง  ปรากฏชายสังฆาฏิเป็นแผ่นยาวลงมาถึงพระนาภีปลายแยกเป็นเขี้ยวตะขาบ ลักษณะโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะอยุธยาผสมผสานกับศิลปะแบบท้องถิ่น ประติมานวิทยา
ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม

หลวงพ่อโสธร ภายในอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิ พระอุษณีษะสูง รัศมีทรงกรวย พระเกศาเป็นเม็ดพระศกเล็ก พระพักตร์ค่อนข้างเหลี่ยม พระนลาฏกว้าง พระเนตรเหลือบต่ำ ครองจีวรห่มเฉียง  ปรากฏชายสังฆาฏิเป็นแผ่นยาวลงมาถึงพระนาภีปลายตัดตรง ลักษณะโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะอยุธยา ประติมานวิทยา
ฉะเชิงเทรา วัดเมืองกาย

ลายปูนปั้นประดับยอดซุ้มประตูทางเข้าอุโบสถ วัดเมืองกาย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ ลายปูนปั้นยอดซุ้มประตูทรงบรรพแถลง ประดับกรอบหน้าบันด้วยลายพญานาค และส่วนหน้าบันประดับด้วยครุฑ มีการตกแต่งลายปูนปั้นด้วยการทาสีที่หลากหลาย ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมในงานประดับตกแต่งของอุโบสถในศิลปะลาว ประติมานวิทยา
ฉะเชิงเทรา วัดเมืองกาย

ใบเสมาติดผนังอุโบสถ วัดเมืองกาย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ ใบเสมาแบบติดผนัง เรียบไม่มีการประดับลวดลายภายในแต่มีการระบายสีบนพื้นผิวซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมในศิลปะลาว ตั้งอยู่บนแท่นฐานสิงห์หรือที่เรียกว่าเสมานั่งแท่น ขนาบข้างด้วยลายปูนปั้นรูปแจกัน ซึ่งการนำแจกันมาประดับขนาบข้างนั้นเป็นที่นิยมในศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้นผสมกับศิลปะลาว ประติมานวิทยา
ฉะเชิงเทรา วัดเมืองกาย

พระอุโบสถ วัดเมืองกาย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ อุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาดประมาณ 3 ห้อง หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องจำนวน 1 ชั้น 1 ตับ บริเวณกรอบหน้าบันประดับด้วยเครื่องลำยอง ที่ประกอบไปด้วย ช่อฟ้า ใบระกา งวงไอยรา และหางหงส์

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X