fbpx
Home » ภาคใต้ » สุราษฎร์ธานี » พระประธานในอุโบสถ วัดเขาพระอานนท์

Category : พระประธานในอุโบสถ วัดเขาพระอานนท์

พระประธานในอุโบสถ วัดเขาพระอานนท์ ภาคใต้ สงขลา

พระประธานในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประธานภายในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพักตร์ใหญ่ยาว ลักษณะอย่างหุ่น พระขนงโก่งโค้ง มุมพระโอษฐ์ยกขึ้นเล็กน้อย พระกรรณใหญ่ เม็ดพระเกศามีขนาดเล็ก รัศมีเป็นเปลวสูง พระอังสาทั้งสองข้างยกตั้งขึ้นระนาบกับพื้น ครองจีวรห่มเฉียง เรียบ มีชายสังฆาฏิขนาดใหญ่พาดอยู่ที่พระอังสาข้างซ้ายตกลงมาตรงกลางพระวรกาย
พระประธานในอุโบสถ วัดเขาพระอานนท์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระประธานในอุโบสถ วัดเขาพระอานนท์ จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปมีพระพักตร์รี ขมวดพระเกศาแหลมเล็ก เกตุมาลาเป็นเปลวเพลิง ครองจีวรห่มเฉียงชายสังฆาฏิตัดตรงจรดพระนาภี ประทับนั่งขัดสมาธิราบ วางพระหัตถ์ขวาบนพระชงฆ์ ลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะของพระพุทธรูปในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 – 25 นอกจากนี้ลักษณะที่น่าสนใจควรกล่าวถึงคือ พระหัตถ์ซ้ายซึ่งวางบนพระเพลาในลักษณะหักข้อพระหัตถ์เข้ามาอย่างเห็นได้ชัด ลักษณะเช่นนี้เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของพระพุทธรูปสกุลช่างภาคใต้ ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X