fbpx
Home » ป้อมกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา

Category : ป้อมกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา ป้อมกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา

ป้อมกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา

admin
  รูปแบบศิลปะ ป้อมกำแพงเมืองก่ออิฐถือปูนวางตัวในแนวทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 3 เพื่อป้องกันศัตรูรุกราน ในสงครามระหว่างสยามกับเวียดนาม และถูกใช้งานอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 สำหรับเป็นที่ตั้งทัพในการปราบกบฏอั้งยี่ (พ่อค้าชาวจีน) ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X