fbpx
Home » พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

Category : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

พระพุทธรูปนาคปรก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปนาคปรก สภาพชำรุดส่วนของพระกรหักหาย ประทับบนขนดนาค 2 ชั้น พระหัตถ์ทำปางสมาธิ ส่วนของพระพักตร์แสดงรูปแบบศิลปะเขมรและส่วนของพระโอษฐ์แสดงลักษณะยิ้มแบบบายน ส่วนของนาคที่แผ่พังพานด้านบน ลักษณะหัวนาคหันหน้าไปทางด้านบน รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะเขมรสมัยบายน อายุประมาณ พ.ศ. 1720-
ปราจีนบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

พระโพธิสัตว์อวโลกกิเตศวร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ประทับนั่งสมาธิ 4 กร สภาพชำรุด สวมชฎามกุฏพระพักตร์เลือนลาง พระกรเหลือเพียง 3 กร คือพระกรขวาด้านหน้าและด้านหลัง และพระกรทางด้านซ้ายหน้า รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะเขมรสมัยบายน อายุประมาณ
ปราจีนบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

ทวารบาล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ ประติมากรรมบุคคลทวารบาลสภาพชำรุด ส่วนของแขนและขาได้หักหายไปทั้งสองข้าง ส่วนของใบหน้า มีลักษณะตาโปน จมูกแบะ และปากหนา สวมกระบังหน้า สวมผ้านุ่งสั้นเป็นริ้วขีด ที่ปรากฏชายผ้าสมอเรือตรงกลาง และปรากฏชายพกทำจากด้านซ้ายเลยมาด้านขวา แสดงรูปแบบศิลปะเขมรสมัยนครวัด อายุสมัยช่วงพุทธศตวรรษที่17-18 พบที่บ้านโคกสูง
ปราจีนบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

ทับหลังศิลปะไพรกเมง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ ทับหลังศิลปะไพรกเมง ส่วนปลายทับหลังปรากฏรูปสิงห์ยกขาทั้งสองด้าน ส่วนวงโค้งตรงกลางกลายเป็นวงโค้งเดียวต่อเนื่องกัน โดยมีวงกลมรูปเหรียญ 5 เหรียญมาคั่นกลาง ส่วนด้านล่างวงโค้งปรากฏลายพวงมาลัย-พวงอุบะ รูปแบบศิลปะเขมรสมัยไพรกเมง อายุสมัยช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-13 พบที่ทิศตะวันตกของปราสาทเข้าน้อยหลังทิศเหนือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ปราจีนบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

ทับหลังศิลปะสมโบร์ไพรกุก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ ทับหลังศิลปะสมโบร์ไพรกุก ด้านปลายสองข้างปรากฏรูปมกรหันหน้าเข้าหากัน คายวงโค้งและมีวงกลมรูปเหรียญคั่นวงโค้งค่อนข้างห่างกันไว้ 3 เหรียญ เหนือมกรปรากฏร่องรอยของบุคคลเลือนลาง ไม่ชัดเจน ส่วนด้านล่างวงโค้งปรากฏลายพวงมาลัย-พวงอุบะ รูปแบบศิลปะเขมรสมัยสมโบร์ไพรกุก อายุสมัยช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ประดับเหนือประตูทางเข้าที่ปราสาทองค์กลาง ปราสาทเขาน้อย
ปราจีนบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

ทับหลังสมโบร์ไพรกุก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ ทับหลังศิลปะสมโบร์ไพรกุก ด้านปลายสองข้างปรากฏรูปมกรที่มีคนขี่หันหน้าเข้าหากัน คายวงโค้งและมีวงกลมรูปเหรียญคั่นวงโค้งไว้ 3 เหรียญ ส่วนด้านล่างวงโค้งปรากฏลายพวงมาลัย-พวงอุบะ รูปแบบศิลปะเขมรสมัยสมโบร์ไพรกุก อายุสมัยช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 พบที่ฝั่งทิศเหนือของปราสาทเขาน้อยหลังทิศเหนือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ประติมานวิทยา
ปราจีนบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

แผ่นหินสลักภาพเล่าเรื่องชาดกพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ ภาพสลักรูปพระโพธิสัตว์ประทับนั่งอยู่ภายในปราสาท ปรากฏพระโพธิสัตว์ 5 องค์ประทับนั่งท่าลลิตาสนะ ซึ่งเป็นท่านั่งของพระโพธิสัตว์ และถือของที่เป็นสัญลักษณ์ประจำตัว เช่น องค์ที่ 2 จากซ้ายถือดอกบัว คือ ปัทมปาณีหรือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และองค์ที่
ปราจีนบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

ทับหลังภาพสลักพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ ทับหลังสมัยเกาะแกร์ ปรากฏภาพเล่าเรื่องขนาดใหญ่อยู่กลางทับหลัง คือภาพสลักพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ส่วนด้านข้างเป็นลายท่อนพวงมาลัยปลายทั้งสองข้างเป็นรูปบุคคล บริเวณพื้นหลังเป็นลายใบไม้ม้วนห้อนตกลงมาแบบพื้นเมือง รูปแบบศิลปะเขมรสมัยเกาะแกร์ อายุสมัยประมาณปี พ.ศ. 1465-1490 พบที่ จ.ปราจีนบุรี ประติมานวิทยา
ปราจีนบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

เสาศิลาสลัก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม ส่วนเสาทำจากศิลา สลักเป็นรูปบุคคลหรือคนแคระแบกรอบทุกด้าน สภาพเลือนลาง อายุสมัยอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 พบที่พระพุทธบาท เมืองโบราณศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ประติมานวิทยา
ปราจีนบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

พระพุทธรูปปางวิตรรกะมุทราสองพระหัตถ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับยืนสภาพชำรุด ปางวิตรรกมุทราหรือปางแสดงธรรม ส่วนของพระพักตร์เป็นรูปไข่ ส่วนพระขนงต่อกันเป็นปีกกา พระเนตรโปน พระนาสิกแยะ และพระโอษฐ์หนา แสดงลักษณะพื้นถิ่นพ ครองจีวรห่มคลุมผ้าบางที่เห็นสรีระภายใน แสดงการยืนแบบเอียงสะโพกหรือตริภังค์ มีส่วนของชายจีวรด้านหน้าโค้งและจีวรด้านหลังตกลงเป็นกรอบแบบสี่เหลี่ยม ส่วนของพระบาทได้หักหายไป รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะทวารวดี

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!