fbpx
Home » วัดดง

Category : วัดดง

นครนายก วัดดง

เจดีย์ทรงโกศ บริเวณด้านทิศตะวันตกของอุโบสถ วัดดง อ.เมือง จ.นครนายก

admin
รูปแบบศิลปะ เจดีย์ทรงโกศก่ออิฐถือปูนเรียบไม่มีการตกแต่งใดๆ อยู่บริเวณด้านหลังของอุโบสถ ประกอบด้วยส่วนฐานในผังวงกลม ถัดขึ้นไปเป็นส่วนทรงกระบอกที่บานออกมียอดทรงดอกบัว รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะแบบท้องถิ่น ประติมานวิทยา
นครนายก วัดดง

ซุ้มใบเสมา วัดดง อ.เมือง จ.นครนายก

admin
รูปแบบศิลปะ ซุ้มใบเสมาก่ออิฐถือปูนทรงปราสาท ประกอบด้วยส่วนฐานเขียงสี่เหลี่ยม ถัดขึ้นมาเป็นส่วนฐานสิงห์รองรับส่วนตัวอาคารเรือนธาตุที่มีช่องสำหรับวางใบเสมา ซึ่งส่วนฐานสิงไปถึงส่วนยอดเหนือเรือนธาตุอยู่ในผังย่อมุมไม้สิบสอง และส่วนยอดบนสุดเป็นส่วนยอดอาคารทรงปราสาทหรือทรงปรางค์ รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ ประติมานวิทยา
นครนายก วัดดง

หน้าบันด้านทิศตะวันตกของอุโบสถ วัดดง อ.เมือง จ.นครนายก

admin
รูปแบบศิลปะ หน้าบันจำหลักไม้และพบร่องรอยการประดับกระจก โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนจั่วด้านบนที่จำหลักลวดลายพันธุ์พฤกษาเครือเถาผสมกับดอกไม้ และส่วนกลางเป็นลายกรอบสามเหลี่ยมที่ภายในเรียบไม่มีลวดลาย ส่วนล่างเป็นลายกรอบสี่เหลี่ยมเรียงกันจนเต็มพื้นที่ รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะแบบท้องถิ่น ประติมานวิทยา
นครนายก วัดดง

หน้าบันด้านทิศตะวันออกของอุโบสถ วัดดง อ.เมือง จ.นครนายก

admin
รูปแบบศิลปะ หน้าบันจำหลักไม้และพบร่องรอยการประดับกระจก โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนจั่วด้านบนที่จำหลักลวดลายพันธุ์พฤกษาเครือเถาผสมกับดอกไม้ และส่วนกลางเป็นลายกรอบสามเหลี่ยมที่ภายในเรียบไม่มีลวดลาย ส่วนล่างเป็นลายกรอบสี่เหลี่ยมเรียงกันจนเต็มพื้นที่ รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะแบบท้องถิ่น ประติมานวิทยา
นครนายก วัดดง

อุโบสถวัดดง อ.เมือง จ.นครนายก

admin
รูปแบบศิลปะ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาดเล็กในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ขนาดประมาณ 5 ห้อง หลังคาทรงเครื่องไม้มุงกระเบื้องซ้อน 1 ชั้น 3 ตับ ตัวอาคารมีโครงสร้างที่ใช้ผนังเป็นตัวรับน้ำหนัก มีทางเข้า 3 ทางคือทางด้านทิศตะวันออก
นครนายก วัดดง

วัดดง อ.เมือง จ.นครนายก

admin
รูปแบบศิลปะ วัดดง ตามประวัติกล่าวว่าสร้างช่วงปี พ.ศ. 2323 โดยชาวบ้านชุมชนดงกับชาวลาวเวียงจันทร์ กล่าวกันว่าชาวเวียงจันทร์ได้อพยพมาเมื่อครั้งเกิดสงครามในอาณาจักรลาว สิ่งก่อสร้างสำคัญประกอบไปด้วยอุโบสถ ซุ้มใบเสมา และเจดีย์ทรงโกศ ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X