fbpx
Home » ภาคตะวันออก » นครนายก

Category : นครนายก

นครนายก เมืองโบราณดงละคร

คูเมือง เมืองโบราณดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก

admin
  รูปแบบศิลปะ คูเมือง เป็นคูน้ำซึ่งถูกขุดลอกดัดแปลงเพิ่มเติมในสมัยปัจจุบันเพื่อให้มีขนาดกว้างขึ้นสำหรับการชลประทานแล้ว สำหรับคูเมืองโบราณนั้นได้มีการเปลี่ยนทิศของกระแสน้ำและและบางส่วนก็ตื้นเขินไปแล้ว ประติมานวิทยา
นครนายก เมืองโบราณดงละคร

สระน้ำประจำประตูเมืองด้านทิศเหนือ เมืองโบราณดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก

admin
รูปแบบศิลปะ สระกักเก็บน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พบอยู่บริเวณทางออกของประตูเมืองทั้ง 4 ด้าน ปัจจุบันพบว่ายังสามารถใช้กักเก็บน้ำได้ในฤดูฝนและมีการขุดเพิ่มในสมัยปัจจุบันและตกแต่งขอบสระให้เป็นทรงสี่เหลี่ยม ประติมานวิทยา
นครนายก เมืองโบราณดงละคร

แนวคูน้ำคันดิน เมืองโบราณดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก

admin
รูปแบบศิลปะ คันดินเมืองดงละคร เกิดจากขุดคูน้ำและนำดินมาถมริมตลิ่งจนเกิดเป็นคันดินขึ้นมา เมื่อมองจากภาพมุมสูงจะทำให้เห็นเมืองเป็นรูปไข่ มีการถมคันดินทั้ง 2 ฝั่งของคูน้ำ ด้านในคูน้ำสูงประมาณ 5-6 เมตร ส่วนคันดินด้านนอกคูน้ำจะสูงประมาณ 1-2 เมตร ซึ่งความสูงของเนินดินทั้งเมืองอาจไม่เท่ากันเนื่องจากความลาดเอียงของเมือง ซึ่งทางทิศตะวันออกและตอนกลางจะอยู่สูงกว่าบริเวณอื่นๆ
นครนายก เมืองโบราณดงละคร

ชิ้นส่วนของสถาปัตยกรรม เมืองโบราณดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก

admin
  รูปแบบศิลปะ ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม สภาพปัจจุบันถูกนำไปเสียบไว้บนหลักไม้ แกะสลักจากศิลาแลงเป็นทรงกลมมีรูตรงกลางคล้ายโดนัท สันนิษฐานว่าอาจเป็นชิ้นส่วนจากส่วนยอดของสถูป ประติมานวิทยา
นครนายก เมืองโบราณดงละคร

หลุมสำหรับหล่อชิ้นส่วนงานสถาปัตยกรรม เมืองโบราณดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก

admin
รูปแบบศิลปะ โบราณสถานหมายเลข 2 มีลักษณะเป็นแนวศิลาแลงเรียงกันเป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างประมาณ 3.7×4 เมตร ภายในขุดเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ กว้างด้านละประมาณ 2 เมตร ภายในหลุมตรงกลางพบแท่งศิลาแลงรูปทรงกระบอก 2 ชั้นวางซ้อนกันอยู่ ชิ้นล่างมีดารเจาะเป็นเบ้าตรงกลาง
นครนายก เมืองโบราณดงละคร

ส่วนประกอบอาคาร ? เมืองโบราณดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก

admin
รูปแบบศิลปะ แท่นรูปสี่เหลี่ยม ทำจากศิลาแลง พบภายในโบราณสถานหมายเลข 1 มีลักษณะเป็นการก่อซ้อนขึ้นไปและมีการทำฐานทรงคล้ายกับฐานบัว มีส่วนที่ยื่นออกมาคล้ายกับบันได มีชิ้นส่วนที่พบการทำเป็นรู อาจเป็นสลักไว้สำสิ้นส่วนอื่นๆ แท่นดังกล่าวมีความเป็นไปได้ว่าอาจไว้ตั้งรูปเคารพเนื่องจากมีการขุดค้นโบราณวัตถุ เช่น เศียรพระพุทธรูปในบริเวณดังกล่าว ประติมานวิทยา
นครนายก เมืองโบราณดงละคร

ส่วนฐานหรือกำแพงล้อมอาคาร เมืองโบราณดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก

admin
รูปแบบศิลปะ โบราณสถานหมายเลข 1 เมืองดงละคร สมัยทวารวดี เป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะคล้ายกำแพงก่อด้วยอิฐล้อมรอบพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นอิฐขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าอาจเป็นกำแพงล้อมรอบศาสนสถานจากการโบราณวัตถุที่พบในบริเวณดังกล่าว ประติมานวิทยา
นครนายก วัดดง

เจดีย์ทรงโกศ บริเวณด้านทิศตะวันตกของอุโบสถ วัดดง อ.เมือง จ.นครนายก

admin
รูปแบบศิลปะ เจดีย์ทรงโกศก่ออิฐถือปูนเรียบไม่มีการตกแต่งใดๆ อยู่บริเวณด้านหลังของอุโบสถ ประกอบด้วยส่วนฐานในผังวงกลม ถัดขึ้นไปเป็นส่วนทรงกระบอกที่บานออกมียอดทรงดอกบัว รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะแบบท้องถิ่น ประติมานวิทยา
นครนายก วัดดง

ซุ้มใบเสมา วัดดง อ.เมือง จ.นครนายก

admin
รูปแบบศิลปะ ซุ้มใบเสมาก่ออิฐถือปูนทรงปราสาท ประกอบด้วยส่วนฐานเขียงสี่เหลี่ยม ถัดขึ้นมาเป็นส่วนฐานสิงห์รองรับส่วนตัวอาคารเรือนธาตุที่มีช่องสำหรับวางใบเสมา ซึ่งส่วนฐานสิงไปถึงส่วนยอดเหนือเรือนธาตุอยู่ในผังย่อมุมไม้สิบสอง และส่วนยอดบนสุดเป็นส่วนยอดอาคารทรงปราสาทหรือทรงปรางค์ รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ ประติมานวิทยา
นครนายก วัดดง

หน้าบันด้านทิศตะวันตกของอุโบสถ วัดดง อ.เมือง จ.นครนายก

admin
รูปแบบศิลปะ หน้าบันจำหลักไม้และพบร่องรอยการประดับกระจก โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนจั่วด้านบนที่จำหลักลวดลายพันธุ์พฤกษาเครือเถาผสมกับดอกไม้ และส่วนกลางเป็นลายกรอบสามเหลี่ยมที่ภายในเรียบไม่มีลวดลาย ส่วนล่างเป็นลายกรอบสี่เหลี่ยมเรียงกันจนเต็มพื้นที่ รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะแบบท้องถิ่น ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X