fbpx

Category : ตราด

ตราด วัดโยธานิมิตร

พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถวัดโยธานิมิตร อ.เมือง จ. ตราด

admin
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระนาสิกแบน ส่วนของพระกรรณมีปลายยาวจรดพระอังสา รูปแบบของพระพักตร์เป็นรูปแบบศิลปะท้องถิ่น ส่วนของพระเกศามีขนาดเล็กเป็นเม็ดพระศก อุษณีษะต่ำ มีรัศมีรูปเปลว ครองจีวรห่มเฉียง สังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ยาวจรดพระนาภี ประทับนั่งอยู่บนฐานสิงห์ รูปแบบโดยรวมเป็นรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ผสมกับศิลปะแบบท้องถิ่น
ตราด วัดโยธานิมิตร

พระพุทธรูปประธานภายในอุโบสถวัดโยธานิมิตร อ.เมือง จ. ตราด

admin
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระหนุแหลม พระขนงโก่ง พระนาสิกแบน รูปแบบของพระพักตร์เป็นรูปแบบศิลปะท้องถิ่น ส่วนของพระเกศามีขนาดเล็กเป็นเม็ดพระศก อุษณีษะสูง มีรัศมีรูปเปลว ครองจีวรห่มเฉียง สังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ยาวปลายแยกจรดพระนาภี มีส่วนของพระอังสากว้าง  รูปแบบโดยรวมเป็นรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ผสมกับศิลปะแบบท้องถิ่น
ตราด วัดโยธานิมิตร

ภาพนกฟินิกซ์ ภายในอุโบสถวัดโยธานิมิตร อ.เมือง จ. ตราด

admin
รูปแบบศิลปะ ภาพนกฟินิกซ์หรือหงส์ อยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า บริเวณรอบข้างมีภาพทิวทัศน์อย่างต้นไม้ ดอกไม้ และก้อนเมฆ ตามแบบศิลปะจีน รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ผสมกับศิลปะจีน ประติมานวิทยา
ตราด วัดโยธานิมิตร

จิตรกรรมเรื่องพระเวสสันดรชาดก ภายในอุโบสถวัดโยธานิมิตร อ.เมือง จ.ตราด

admin
รูปแบบศิลปะ ฉากตอนที่พระเวสสันดรพระราชทานช้างปัจจัยนาคให้กับเหล่าพราหมณ์  โดยพระเวสสันดรประทับอยู่บนหลังช้าง ด้านล่างมีภาพทหารในเครื่องแต่งกายสมัยใหม่และถือปืน ซึ่งเป็นอิทธิพลจากตะวันตกที่เข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 5 ทางด้านขวามีฉากประตูพระราชวัง และทางด้านซ้ายมีภาพทิวทัศน์คือโขดหินและต้นไม้ สำหรับเทคนิคที่ใช้ มีการใช้สีโทนเย็นหรือสีน้ำเงินถือเป็นลักษณะที่พบมากในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ ประติมานวิทยา ฉากตอนที่พระเวสสันดรพระราชทานช้างปัจจัยนาคให้กับเหล่าพราหมณ์จากเมืองกลิงคราษฏร์
ตราด วัดโยธานิมิตร

จิตรกรรมเรื่องพระเวสสันดรชาดก วัดโยธานิมิตร อ.เมือง .ตราด

admin
รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ลักษณะการจัดวางภาพแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ชีเปลือยขอกัณหาและชาลีจากพระเวสสันดร พระโอรส ธิดาหลบหนีไปซ่อนในบึงบัวและชีเปลือยนำพระโอรสธิดาไป ลำดับภาพเริ่มจากซ้ายไปขวา แบ่งฉากด้วยช่องว่างและธรรมชาติ การใช้สีมีความหลากหลายและเสมือนจริง ตัวละครมีลักษณะนาฏลักษณ์ ประติมานวิทยา
ตราด วัดโยธานิมิตร

จิตรกรรมตอนมารผจญ วัดโยธานิมิตร อ.เมือง .ตราด

admin
รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติ ตอนมารผจญ ตรงกลางภาพเป็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งปางสมาธิบนแท่นประทับ ด้านล่างเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผม ด้านซ้ายของภาพเป็นกองทัพพญามารกำลังยกทัพ ส่วนด้านขวาของภาพเป็นภาพกองทัพพ่ายแพ้ ลักษณะการจัดวางภาพไม่มีการแบ่งระยะหน้า-หลัง วางภาพเล่าเรื่องตามลักษณะจิตรกรรมมารผจญ การใช้สีมีความหลากหลายและเสมือนจริง ประติมานวิทยา  
ตราด วัดโยธานิมิตร

พระอุโบสถวัดโยธานิมิตร อ.เมือง จ.ตราด

admin
รูปแบบศิลปะ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้อง หลังคาจำนวน 1 ชั้น 1 ตับ อาคารเป็นแบบใช้ผนังเป็นส่วนรองรับน้ำหนักโครงสร้างอาคารทางสถาปัตยกรรม ส่วนของหน้าบันเป็นหน้าบันปูนประดับด้วยเครื่องถ้วยจีน ที่นิยมมากในสมัยรัชกาลที่ 3 ใบเสมารอบอุโบสถนั้นมีทั้งแบบที่เป็นเสมาติดผนัง และเสมานั่งแท่น บนแท่นชุดขาสิงห์ รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์
ตราด วัดบุปผาราม

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ วัดบุปผาราม อ.เมือง จ.ตราด

admin
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ พระพักตร์แป้น พระเนตรเหลือบต่ำ เม็ดพระศกเล็กและแหลมคล้ายหนาม มีเปลวรัศมี พระศอเป็นชั้น พระปฤษฎางค์ติดกับผนัง ขนาดพระพุทธรูปพอดีกับวิหารตามคติคันธกุฏี ประติมานวิทยา
ตราด วัดบุปผาราม

วิหารพระพุทธรูปปางไสยาสน์ วัดบุปผาราม อ.เมือง จ.ตราด

admin
รูปแบบศิลปะ วิหารเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาด 3 ห้อง หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องจำนวน 1 ชั้น 1 ตับ ประดับเครื่องลำยอง ประกอบไปด้วย ช่อฟ้า ใบระกา งวงไอยรา และหางหงส์
ตราด วัดบุปผาราม

กลองมโหระทึก จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม อ.เมือง จ.ตราด

admin
รูปแบบศิลปะ กลองมโหระทึกทำจากสำริดโดยวิธีสูญขี้ผึ้ง ลวดลายมีทั้งหน้ากลองและตัวกลอง หน้ากลองประกอบไปด้วย ลายดาวหรือลายตะวัน ลายเรขาคณิต ลายปลา แล้วจบด้วยลายเรขาคณิต   ส่วนตัวกลองมีเพียงลายเรขาคณิต ซึ่งกลองมโหระทึกพบกระจายทั่วเอเชียอาคเนย์ในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X