fbpx
Home » Uncategorized

Category : Uncategorized

Uncategorized ภาคกลาง สุพรรณบุรี

วิหาร วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน อยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเจดีย์ประธาน ฐานล่างสุดเป็นฐานเขียงเตี้ยๆ ถัดขึ้นมาเป็นฐานบัว มีทางเข้าอยู่ตรงกลาง มีฐานชุกชีอยู่บริเวณด้านในสุดของวิหาร ภายในอาคารไม่ปรากฏว่ามีการใช้เสาร่วมในรับน้ำหนักของอาคาร แต่สังเกตว่ามีการเจาะรูอยู่บริเวณผนังด้านข้างในสุดของอาคาร สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการใช้เทคนิคคานไม้ช่วยในการรับน้ำหนักอาคาร จากรูปแบบดังกล่าวจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอาคารในรูปแบบของศิลปะอยุธยาตอนกลาง อายุราวๆ พุทธศตวรรษที่ 21 –
Uncategorized ภาคกลาง สุพรรณบุรี

วัดมรกต อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นวัดร้างที่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองสุพรรณบุรีทางด้านทิศใต้ สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอู่ทอง ราวพุทธศตวรรษที่ 17 – 19 ภายในวัดเหลือเจดีย์แปดเหลี่ยมอยู่เพียงองค์เดียว ส่วนอื่นๆ นั้นเหลือเพียงแต่ซากแนวอิฐที่บ่งบอกถึงร่องรอยของการมีอยู่ของอาคาร นอกจากนั้นยังมีชิ้นส่วนของพระพุทธรูปหินทรายอยู่จำนวนหนึ่ง
Uncategorized ภาคกลาง สุพรรณบุรี

วัดไก่เตี้ย อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
วัดไก่เตี้ยมีประวัติความเป็นมาที่ไม่แน่นอน ระบุไม่ได้ แต่สันนิษฐานจากซากโบราณสถาน คือ เจดีย์ทรงปราสาทในผังแปดเหลี่ยมที่เหลืออยู่เพียงแค่องค์เดียว โดยลักษณะของเจดีย์คือ ฐานล่างสุดเป็นชุดฐานซ้อนกัน 3 ชั้นเตี้ยๆ ถัดมาเป็นฐานแปดเหลี่ยมยืดสูง คาดท้องไม้ด้วยลูกแก้วอกไก่ 2 เส้น ซ้อนกัน 2
Uncategorized ภาคกลาง สุพรรณบุรี

โบราณสถานเมืองอู่ทอง เจดีย์หมายเลข 1 อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นโบราณสถานที่มีการก่อสร้างทับซ้อนหลายสมัย ในส่วนของชั้นล่างนั้นเป็นโบราณสถานสมัยทวารวดี ลักษณะคือ ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก่อด้วยอิฐ ส่วนในชั้นถัดมาสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลางลงมา ลักษณะคือเป็นฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก่อเป็นฐานสามชั้น ซ้อนลดหลั่นกันไป แนวฐานในสมัยที่สองนี้ทับซ้อนกับแนวฐานสมัยแรก โดยวางแนวทิศเหลื่อมล้ำกัน ไม่ได้ทับซ้อนสนิทในแนวเดียวกัน จากรูปแบบที่ได้กล่าวไปนั้นเจดีย์ดังกล่าวน่าจะมีอายุในราวๆ พุทธศตวรรษที่ 14
Uncategorized

โบราณสถานทุ่งเศรษฐี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher
โบราณสถานทุ่งเศรษฐี สภาพในปัจจุบันได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้ว โดยเป็นเจดีย์ที่อยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก่อด้วยอิฐ มีการทำบันไดยื่นออกมาจากกลางด้านของฐานประทักษิณทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ที่ฐานประทักษิณมีการทำเสาติดผนังเป็นช่วงๆ ถัดขึ้นไปเป็นฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสรองรับฐานขององค์เจดีย์ซึ่งอยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยกเก็จที่มุมและกึ่งกลางด้าน ถัดขึ้นไปเป็นส่วนขององค์เจดีย์ที่พังทลายลง โบราณสถานทุ่งเศรษฐีนี้มีรูปแบบคล้ายคลึงกับเจดีย์หมายเลข 8 และ 31 ที่เมืองคูบัว จ.ราชบุรี
Uncategorized จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ หงส์สำริด พบที่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์

หงส์สำริด พบที่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ หงส์คือรูปนกคอยาว คล้ายห่าน มีครีบบนสันหลังคอ ส่วนหางหักหายไปแล้ว บนหลังเป็นช่องรูปสี่เหลี่ยมซึ่งน่าจะเคยประดิษฐานรูปเคารพ มีลักษณะคล้ายกับรูปหงส์ในศิลปะอินเดีย แต่น่าจะสร้างขึ้นในท้องถิ่นภาคใต้ เพราะลวดลายประดับเทียบได้กับลวดลายในศิลปะอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่ 21-23 ประติมานวิทยา หงส์เป็นพาหนะของพระพรหมตามคติศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และยังอาจเกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีช้าหงส์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีตรียัมปวายหรือโล้ชิงช้าด้วย
Uncategorized

หน้าบันของอุโบสถวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นลวดลายปูนปั้น สลักเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑยุดนาคขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ ประติมานวิทยา หน้าบัน คือ องค์ประกอบอาคารที่ใช้อิฐหรือไม้ ก่อหรือปิดทับบริเวณส่วนที่เป็นโพรงของโครงจั่วหลังคา เพื่อป้องกันไม่ให้แดดหรือฝนสาดเข้าไปภายในอาคาร นิยมแกะสลักหรือปั้นปูนประดับตกแต่ง

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X