fbpx
Home » Uncategorized

Category : Uncategorized

Uncategorized จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ หงส์สำริด พบที่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์

หงส์สำริด พบที่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ หงส์คือรูปนกคอยาว คล้ายห่าน มีครีบบนสันหลังคอ ส่วนหางหักหายไปแล้ว บนหลังเป็นช่องรูปสี่เหลี่ยมซึ่งน่าจะเคยประดิษฐานรูปเคารพ มีลักษณะคล้ายกับรูปหงส์ในศิลปะอินเดีย แต่น่าจะสร้างขึ้นในท้องถิ่นภาคใต้ เพราะลวดลายประดับเทียบได้กับลวดลายในศิลปะอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่ 21-23 ประติมานวิทยา หงส์เป็นพาหนะของพระพรหมตามคติศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และยังอาจเกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีช้าหงส์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีตรียัมปวายหรือโล้ชิงช้าด้วย
Uncategorized

หน้าบันของอุโบสถวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นลวดลายปูนปั้น สลักเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑยุดนาคขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ ประติมานวิทยา หน้าบัน คือ องค์ประกอบอาคารที่ใช้อิฐหรือไม้ ก่อหรือปิดทับบริเวณส่วนที่เป็นโพรงของโครงจั่วหลังคา เพื่อป้องกันไม่ให้แดดหรือฝนสาดเข้าไปภายในอาคาร นิยมแกะสลักหรือปั้นปูนประดับตกแต่ง

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!